Bestill e-bok

emoji
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Flyt og kvalitet i komplekse prosesser

Smidig eller agil prosjektmetodikk er noe du ofte hører om i utvikling av software

mask group
quote symbol

Utvikling, testing og korrigering skjer parallelt i tverrfaglige team

Kvalitet er den aller største gevinsten ved agil metodikk. - At du sparer tid og mannskap på kjøpet, er vel ikke helt feil heller

Agilt team

Alle mann på samme lag er nøkkelen til suksess. Vi kaller det gjerne for smidige team, fordi alle funksjoner hjelper hverandre med å løse oppgaver for å unngå flaskehalser.

agile team illustration

Roller i et Agil Team kan være fra 1 til samtlige funksjoner

  • Prosjekteier/ oppdragsgiver
  • Scrum master veileder hele teamet
  • Utvikleren som koder systemet
  • UX/ UI designer som produserer grensesnittet
  • Tech lead som setter standarden for arkitekturen
  • Tester/QA som sikrer at systemet er klart til bruk

I tillegg har du gjerne

  • DevOps som muliggjør det teknologiske samspillet
  • Business analysts som koordinerer forholdet mellom behov, lønnsomhet, og mulighetsrom

Sprinter

Strukturen i Agile team bygges opp i flere ulike sprinter. Dette er din trygghet for at du har  fortløpende styring gjennom hele prosjektet, og kan korrigere underveis.

note

Forandring fryder

Ofte er sluttproduktet noe annet enn man kunne forestille seg fra start, nettopp takket være sprintene og innsikten man opparbeider seg underveis.

En sprint varer typisk 3-4 uker

Regelmessig møtes man for korte Stand Ups, for å sjekke status og fordele oppgaver. Hver sprint bygger suksessivt på hverandre, og sikrer at løsningen blir funksjonell og gir god brukeropplevelse. Brukeropplevelse er virkelig A og O. Derfor tar hver sprint utgangspunkt i brukerhistorier, som basis for oppgavene som skal løses.

sprint illustration

Oppstart og priser

Agile team leies i et gitt antall timer per rolle, i en periode. Vi setter sammen et team spesielt for det produktet som skal utvikles, i samarbeid med deg som er oppdragsgiver.

note

Som du måtte ønske

Noen ganger trenger man kanskje bare én spesialist, andre gang hele team. Prisen på et agilt team er avhengig av hvor stort det er, og hvilke roller som deltar.

Podcaster om agil metodikk

Agile metodikk forklart på en time

Coach Geir Amsjø har jobbet med agile og lean i en mannsalder. Vi går i gjennom smidigordlisten og de viktigste egenskapene med agile metodikk. Denne sendingen er et must for å forstå programvareutvikling i 2020.

podcast icon
Hør på Apple Podcasts

Agil metodikk: Jobbe dyrt og dårlig eller smidig?

Kjenner du til fossefall og agile prosjekter? Torbjørn Larsen, ex. CIO i NAV og nå CTO i Mestergruppen er i studio. Han deler sine meninger om utvikling av mikrotjenester, smidig metodikk og paradigmeskifte i samfunnet på grunn av digitalisering.

podcast icon
Hør på Apple Podcasts

Du må ha peiling for å kjøpe peiling

Torbjørn Larsen har gått fra NAV til Mestergruppen. Han tror at de som ikke greier å omstille seg vil gå konkurs, uansett om de er i offentlig sektor eller privat næringsliv. Mange bransjer er godt i gang med å digitalisere og nå er det eiendomsbransjens tur. Bor og jobber vi på en annen måte i fremtiden? Kos deg med Digitaliseringspådden!

podcast icon
Hør på Apple Podcasts

Agile teknologiprosjekter i DNB

Thorbjørn Sigberg endrer kulturen i DNB fra fossefall til smidig. Lær hvorfor metodeverk som Scrum, Kanban, Lean og Agile gir bedrer digitaliseringsprosjekter. Hva gjør en agil coach? Hvordan endres kulturen i et stort selskap? Disse spørsmålene får du svar på i dagens sending.

podcast icon
Hør på Apple Podcasts