Utvikling av komplekse webapplikasjoner

 

Hva er en webapplikasjon?

En webapplikasjon er et program som brukes i nettleseren. Programmet er lokalisert på en webserver, og brukerne slipper å installere programvaren på egen PC eller Mac. Webapplikasjoner brukes av flere brukere samtidig.

Det forventes at moderne webapplikasjoner skal fungere på ulike enheter som smarttelefoner, nettbrett, PC-er og Mac-er. Grensesnittet for smarttelefoner og nettbrett er gjerne tilpasset med responsivt webdesing eller gjennom en app.
Webapplikasjoner anskaffes gjennom et utviklingsprosjekt eller leies, gjerne kostnadsfritt som en SaaS-tjeneste.

 

Hva er en kompleks webapplikasjon?

webapplikasjonEn kompleks webapplikasjon er en applikasjon som inneholder store datamengder, har mange brukergrupper, utfører avanserte beregninger eller er integrert med flere datakilder. Komplekse webapplikasjoner er ofte virksomhetskritiske, det vil si viktige i daglig virke. Et annet normalt kjennetegn er at de har behov for vedlikehold, det vil si at systemet hele tiden utbedres og optimaliseres, dette er også kjent som refactoring. I vedlikeholdsarbeidet inngår også forbedringer av brukergrensesnittet, utvidelser av funksjoner og utvikling av nye funksjoner.
Eksempler på komplekse webapplikasjoner kan være:

 • E-handelssystem med avanserte søk og filtreringer
 • Faktureringssystem med mange fakturakanaler
 • Kurs- og konferansesystem med selvbetjent påmelding

 


ALREADY ON LEVERER KOMPLEKSE WEBAPPLIKASJONER

For å kunne gjennomføre prosjekter på en profesjonell måte bidrar vi i den konseptuelle prosessen der problemer blir belyst og løsninger drøftes. Oppgaver som vi bidrar med er:

utvikling workshop

Rådgiving − forretningsrådgivning − teknologidrevet innovasjon

Spesifisering − kravspesifikasjon og teknisk spesifikasjon

Design − designrammeverk basert på de siste designtrender

Utvikling − erfarne utviklere på de siste utviklingsplattformer

Drift − nettskyservere plassert i Norge

Applikasjonsvedlikehold − vedlikehold og videreutvikling

For å være i stand til å levere komplekse og store webprosjekter er en solid metodikk for utvikling og prosjektstyring avgjørende. Mer om metodikken.

 

Teknologi

technologies collageVi jobber med mange typer webteknologier: Javascript, Node.js, PHP 5 og 7 (frameworks: Symfony, Yii, Nooku),

HTML5, CSS3, AJAX, OOP, Design Patterns, MySQL, MongoSQL, Subversion, Mercurial, HTML, CSS, Joomla! CMS, Magento, eCommerce, Mootools, Twitter Bootstrap, PayPal, GoogleCheckout, Moneybookers, Authorize.net LinkPoint integration. Zend Framework. Apps for plattformene iOS og Androit utviklet i Titan. Automaiserte tester.

 

Brukeropplevelse

I alle våre prosjekter er vi opptatt av å levere webapplikasjoner med god brukervennlighet (usability). Med god brukervennlighet mener vi applikasjoner som er:

 • Enkle å lære og forstå
 • Effektive å bruke
 • Enkle å huske fra gang til gang
 • Gode til å veilede brukerne når de har gjort feil eller når det er noe applikasjonen ikke kan gjøre
 • Tilfredsstillende å bruke

I prosjekter vi gjennomfører, har vi fokus på retningslinjer for brukervennlighet, de siste trender innen brukervennlighet og design, og av å gjøre brukertesting for å avklare hvordan brukeropplevelsen er for de som skal bruke applikasjonen. Les også "Hvorfor skal UX (brukeropplevelse) styre utformingen av forretningsstrategi".

 


Hvordan bedømme brukeropplevelsen av komplekse webapplikasjoner

hvordanvurdere bookI gratispublikasjonen «Hvordan bedømme brukeropplevelsen av komplekse webapplikasjoner» kan du lese om de vanligste retningslinjene for å utvikle et brukervennlig webgrensesnitt.

Her er noen av innholdet:

 • UX og usability − hva betyr uttrykkene?
 • Ulike krav til brukeropplevelsen for ulike brukergrupper
 • Konkrete vurderinger
 • Subjektive vurderinger

Bestill boken!

 


eksempler på våre prosjekter:

 

miljørapportering- og analyseverktøy − Cemasys.com

 

cemasyswebCEMAsys er et rapporterings- og analyseverktøy for samfunnsansvar, klima- og miljøutslipp og HMS. Systemet brukes av store private og offentlige virksomheter. Virksomhetene kan bygge opp sin egen organisasjonsstruktur og opprette brukere på ulike nivåer som rapporterer forbruksdata inn i systemet. Brukere av systemet kan analysere innrapporterte data og trekke ut rapporter som viser deres utslipp av drivhusgasser og miljøstatus.

CEMAsys.no er en kompleks webapplikasjon fordi den har mange ulike brukergrupper og store datamengder. Datamengdene skal presenteres i analyser, regneark og i ferdige pdf-rapporter.

 

 

 

 

Jobb- og CV-portal – Jobbdirekte.no

 

jobbdirekte2Jobbdirekte.no er et møtested for jobbsøkere, arbeidsgivere og rekrutterere. Webapplikasjonen har funksjoner som digital rekruttering, kampanjestøtte, arkivfunksjoner, CV- og talentregister, sosiale medier, statistikk og analyse, medierådgiving og markedsføring.

Jobbdirekte.no er en kompleks webapplikasjon fordi den har mange ulike brukergrupper for interne og eksterne brukere, et stort antall brukere, mange stillinger (ca. 5000) og gjør avanserte sammenligninger og kalkulasjoner.

Jobbdirekte.no er et møtested for jobbsøkere, arbeidsgivere og rekrutterere. Webapplikasjonen har funksjoner som digital rekruttering, kampanjestøtte, arkiv funksjoner, CV- og talentregister, sosiale medier, statistikk og analyse, medierådgiving og markedsføring.