Prosjektmetodikk

Som prosjektmetodikk i utviklings-/programmeringsfasen bruker vi elementer fra Scrum. Som prosjektplanleggings- og oppfølgningsverktøy bruker vi metoder og dokumentmaler fra PMI (Project Management Institute). Som verktøy og kommunikasjon mellom prosjektledere og utviklere bruker vi RedMine.

Utvikling med rammeverk fra Agile Scrum
Scrum er et rammeverk laget med formål om å utvikle komplekse informasjonssystemer som håndteres best ved en empirisk tilnærming. Med empirisk menes en tilnærming som bygger på erfaring og observasjon. Vi bruker ikke alle elementene i SCRUM, men vi benytter SCRUM-team og deler opp prosjektene i releases og sprints. Et prosjekt består av flere releases som igjen består av flere sprints. Hver sprint består av oppgaver for å fullføre sprinten. Disse oppgavene inkluderer teknisk testing og feilretting. Når alle sprints i en release er fullført, er en del-leveranse klar. Enkelte sprinter er avhengige av hverandre (kritisk linje), mens andre kan gå parallelt. Fordelen med denne oppdelingen er at det gir bedre kontroll og bedre kvalitet i hver enkelt del. Oppgaver som testing og feilretting som normalt blir gjort samlet i slutten av prosjektet, blir her gjort i hver sprint mens oppgavene som er gjort fremdeles er friske i hukommelsen.

Se illustrasjon:

scrum
Her vises flere sprints i en release.


Planlegging og beslutningsporter med verktøy fra PMI
PMI er en verdensomspennende organisasjon som lager standarder, sertifiserer og forsker innen prosjektledelse. Vi bruker en av deres standarder som heter beslutningsporter. Ett prosjekt deles opp i flere beslutningsporter. Beslutningsporter er kontrollpunkter som brukes for å bevege et prosjekt fra en fase til den neste. I hvert kontrollpunkt er det en liste av ting som skal avklares i forkant av neste fase. Vanlige beslutningsporter er:

  • Port 1 Etablering
  • Port 2 Planlegging
  • Port 3 Utvikling
  • Port 4 Endringsforespørsler
  • Port 5 Avslutning

pmi

Hver fase skal følge et regelverk for oppstart, gjennomføring og avslutning.


Kvalitetssikring og prosjektstyring i Redmine
All prosjektstyring mot utviklere styres i verktøyet Redmine. Redmine er et web-basert verktøy for prosjektstyring og feilretting i utviklingsprosjekter. Det inkluderer oppgavelister, kalender og Gant-diagrammer for å vise prosjektdeltagernes tidsfrister. Det støtter flere pågående prosjekter. Redmine har integrerte funksjoner for prosjektledelse, sporing av problemer, samhandling på ulike brukernivåer og støtte for flere versjonskontroll-alternativer.

I daglig bruk er Redmine et verktøy for kvalitetssikring. Alle feil og avvik blir registret med beskrivelser, alvorlighetsgrad og status. Feil og avvik som ikke er utbedret, vil stå som «åpne saker», mens det som er utbedret, vil stå som «lukket» etter at det er testet og funnet i orden. I Already Ons utviklingsmiljø har vi en ansatt testleder som kvalitetssikrer alle deler av et prosjekt og rapporterer i Redmine.

I større prosjekter vil oppdragsgiver, prosjektledere og utviklere løpende samhandle i Redmine. Alle beslutninger og endringer i prosjektet vil være sporbare slik at deltagerne får en felles forståelse av prosjektet.

HVORFOR VELGE OSS

 

img2Mye kompetanse til fornuftig pris

Vi er en kompetent og LEAN organisasjon med over 20 års erfaring. I vår tjenestesammensetning benyttes offshore-kapasitet til programvareutvikling. Vi har et meget kompetent kjerneteam i Norge og et skalerbart og erfarent utviklingsapparat i Sumy. Dette gir veldig mye utviklingsarbeid til konkurransedyktige priser.

img3UX er vårt fag

Vi investerer mye i å utvikle vår kompetanseplattform innenfor design og brukeropplevelse. Vi har en meget sterkt fagledelse rundt UX i Norge og yter rådgivning for definering av målgrupper, budskap, innholdsarkitektur og designrammeverk. I UX-arbeidet benyttes brukertesting som et sentralt verktøy for å sikre brukervennlige applikasjoner.

modulFerdige moduler

Vi benytter åpen kildekode-teknologi. Gjennom standard programvare og moderne utviklingsrammeverk har vi utviklet en rekke delapplikasjoner som gjenbrukes i andre prosjekter. For å effektivisere utviklingsarbeidet tilstreber vi å bruke ferdigutviklede komponenter som en del av totalprosjektet.

img1Prosjektmetodikk

Vårt utgangspunkt er alltid kundens kunde og hvilke effekter prosjektet skal gi. Vi benytter «Business Analyst» for å sikre at vi har en krystallklar oppfatning av hva som skal utvikles.
Ved hjelp av skisser etablerer vi klarhet i hva som skal oppnås. I første omgang opererer vi med skisser på papir. Senere i prosjektet arbeider vi med elektroniske skisser og brukertester av disse slik at kunden samt kundens kunde og resten av prosjektteamet har en felles oppfatning av hva som skal leveres. Agile Scrum benyttes som prosjektmetodikk i majoriteten av våre prosjekter. Les mer om vår metodikk her.