Levering av Choo medlemssystem  til Kongelig Norsk Båtforbund er i gang

Choos strategiske verdi gir ikke bare forbundet nye redskaper å jobbe med, men blir drivkraften som endrer aktivitetsnivået og bidrar til at forbundet i enda større grad kan virkeliggjøre sine visjoner.

Norges Fibromyalgi Forbund valgte vårt medlemsregister for pasient og pårørendeforening

Fibromyalgiforbundet vil løpet av kort tid få medlemssystem Choo. «Min side» vil gi medlemmer og lokallagsledere et kraftig verktøy for videre medlemsarbeid. Choo vil også lette arbeidsdagen for sekretariatet.

Hvordan unngå at IT-prosjekter mislykkes? E-boken «Optimal start»

Majoriteten av de som bestiller IT-prosjekter i SMB-markedet, mangler bestillerkompetanse. Dette skal e-boken «Optimal start» gjøre noe med.

Bedriftsforbundet har valgt webportal og «Min side» fra Already On

Se videoen om hvordan Bedriftsforbundet opplevde spesifikasjonsfasen i sitt webprosjekt.

Referansevideo fra Grafill om vårt medlemsregister for interesseorganisasjon

Grafill utnytter medlemssystemet Choo til det fulle med både standardfunksjoner og egenspesifikke funksjoner. Se denne to-minutters videoen med Økonomi og administrasjonssjef Vigdis Skogli i Grafill om hvordan de bruker Choo.

Når noen av våre kunder blir med på workshop i Sumy, får de anledning til å treffe alle som deltar i prosjektet deres; prosjektleder, forretningsanalytiker, teknisk produktansvarlig, utviklere, testere, HTML-utviklere og designer.

Korrekt medlemsregister, ditt ansvar?

Oversikt over løpende tilgang og avgang i din medlemsmasse.

Norges Markedsanalyseforening valgte Choo som medlemsplattform

Nå er første del av leveransen, webportalen markedsanalyse.org LIVE! I leveransen får Norges Markedsanalyse medlemsregister, Min side, Kurs & Konferanse og webportal.

Webportalen til Skuespiller- og dansealliansen er LIVE!

Nettstedet skuda.no er koblet med medlemssystemet Choo. Sjekk ut SKUDAs nye nettsted med logginn til Min side, nyheter og mer!

Already On på gasellelisten 2014

For første gang er AO på Dagens Næringslivs gaselleliste. Dette er en liste over Norges mest fremgangsrike bedrifter. Vi er selvsagt stolte.

<<  1 2 [34 5 6 7  >>