Juvo Lansering

on torsdag, 11 mai 2017. Posted in Blog

juvo alreadyon

Already On har jobbet med medlemsorganisasjoner i over syv år. Vi har levert alt fra webportaler til medlemssystemer og avanserte applikasjoner for å hjelpe organisasjoner med å digitaliseres. Behovene til medlemsorganisasjoner i Norge endrer seg og vi ser et behov hos våre kunder for å tilrettelegge arbeidet i lokalforeningene. Dette er bakgrunnen for at vi har lagd Juvo.

Juvo er ikke for bare for medlemsorganisasjonene, men først og fremst for medlemmene.

Vi lanserte Juvo medlemsarena i Mai 2017, og delte også en del tanker om teknologi og trender. Med denne appen ønsker vi at medlemmene selv skal være med å bidra mer i organisasjonen og skape et større samhold og engasjement i lokalmiljøet.

Vi analyserte medlemmets plass i organisasjoner og kom vi frem til disse punktene:

  • Hvordan ber et medlem om hjelp?
  • Hvilke muligheter har et medlem å være anonym?
  • Hvor mye samhørigheten finnes i organisasjonen?
  • Hva gir organisasjonen medlemmet?

Ved å bruke Juvo gir man medlemmet mulighet til å stille spørsmål og kunne snakke om temaer der man kan velge å være anonym eller ikke. For å skape samhørighet er det viktig at alle kan snakke på samme plattform som er begrenset til kun din organisasjon. Der har du mulighet til å møtes, spørre om hjelp, invitere til kurs og konferanser eller kunne prate om forskjellige temaer. Vi så også et felles problem hos mange organisasjoner, å sitte med et verv er mere administrativt arbeid enn faktisk å bidra positivt og jobbe ut mot medlemmene.

Vi er i toppen av verden når det kommer til å ha en smarttelefon og blant de over 15 år er det 90% av oss som har en.

Derfor mener vi å lage en app, i tillegg til de andre sosiale mediene en organisasjon har, vil være fremtiden.