Articles tagged with: Tips

Skype-møte hos TFS om ny app til medlemsregisteret

Deltakere fra Oslo, Kiev og Sumy deltok i samme møte hos Tekniske Foreningers Servicekontor.

Konferansen Teknologi for alle

I løpet av 2013 kommer det nye forskrifter som krever at alle nye nettsider skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. Dette kalles universell utforming av teknologi.

Already Ons Emilie Lindqvist holdt et spennende foredrag om ergonomi i nettapplikasjoner. Se hele foredraget her!

Flere opplever at linken til fakturaen fra Already On ikke virker. Dette kommer av at Outlook enkelte ganger fjerne deler av linken. Les om hvordan du løser problemet.
Er den gamle filserveren utkonkurrert av Sharepoint Services?
Sharepoint har eksistert i snart 10 år og er en integrert del av Windowsserveren. Lær når det smart å bruke Sharepoint og når det ikke passer så bra.
Kan du styrke din markedsposisjon med Web 2.0?
Web 2.0 gjør at du kan involvere kunden din på en helt ny måte. Sjekk ut hvordan du kan bruke Web 2.0 i dine nettsider.