Fagforeninger
Fagforeninger

En fagforenings oppgave er å ivareta arbeidstakernes interesser vedrørende lønn, arbeidstid, trygdeordninger og velferdsordninger. Gjennom for eksempel fagforbund og hovedsammenslutninger etablerers ofte omfattende og komplekse samarbeids og organisasjons strukturer. For at en fagforening skal ivareta og utvikle sin viktigste kunde – medlemmene – må håndteringen av medlemmene fungere så profesjonelt og effektivt som mulig. Et medlemssystem er samhandlingsplattformen til en fagforening og sikrer at den kan ivareta sin oppgaver optimalt og nå sine mål så effektivt og raskt som mulig.

Fagforeninger

Denne boken hjelper deg å gjøre et klokt valg av medlemssystem.

Bestill gratis nå!

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input

Omfattende funksjoner

Til forskjell for et enkelt medlemsregister, inneholder medlemssystem Choo en rekke omfattende funksjoner som støtter de viktigste arbeidsprosessene i en fagforening. Systemet er en komplett samhandlingsplattform som sttter komplekse organisasjonsstrukturer og knytninger.

 

Oppgaver for fagorganisasjonene

Fagorganisasjoner skal ivareta medlemmenes interesser innenfor de tradisjonelle områdene lønn og arbeidstid. Oppgaver og ansvar for fagforeningene har utviklet seg kraftig de siste årene. Arbeidsmarkedet etterspør arbeidstakere med høy kompetanse og spesialister innenfor nye fagfelt og spesialområder. I tillegg øker behovene til arbeidstakerne, slik at fagforeningene må dekke et større interessefelt og være tydelig tilstede i arbeidstakerens arbeidskarriere og livsløp.
Digitale verktøy er ryggraden i en fagforening og skal sikre at den kan opererer i tråd med de fremvoksende arbeidsoppgavene og i takt med behovene fra sine medlemmer.

 

Bok for fagforeninger!

I boken «10 trinn for valg av medlemssystem for Fagforeninger» beskrives en del av utfordringene i detalj og gir gode råd til hvordan en fagforening skal tilnærme seg utfordringen. Trykk her for å få tilsendt boken GRATIS!

 

Akademikerforbundet gjør suksess

Akademikerforbundet er medlemsorganisasjonen for personer med minimum tre års universitets- eller høyskoleutdanning, dvs. minst 60 vekttall / 180 studiepoeng. Medlemmene jobber hovedsakelig innen administrasjon, ledelse, økonomi, personalforvaltning, generell saksbehandling og IKT.

Akademikerforbundet har en kompleks og stor organisasjon med hovedstyre, regions apparat og lokallag og en rekke rådgivende utvalg. Virksomheten strekker seg fra enkel medlemsoppfølging til kompleks fakturering/økonomifunksjon, kurs og konferanser og organisering av forhandlinger med arbeidsgivere.

I Choo har Akademikerforbundet fått et system som støtter deres prosesser og rutiner slik som fagorganisasjonen jobber. Månedsfakturering av kontingent har blitt enkelt. Fakturaer blir sendt som avtalegiro, epostvedlegg, papir eller trekkelister til arbeidsgivere. Reskontroarbeidet basert på tilbakemeldinger fra arbeidsgivere gjøres raskere og sikrere. Min side har fått flere funksjoner som gir verdi for medlemmer og tillitsvalgte samtidig som det sparer tid for administrasjonen.

Gjennom investering i Choo har forbundet fått et moderne og effektivt verktøy som støtter deres forretningsprosesser og mål som arbeidstakerforening.


Tilleggsfunksjoner

I prosjektet ble det utviklet et sett med tilleggsfunksjoner til Choo som støttet de behovene som Akademikerforbundet hadde. Vi gjorde en opprydning og konvertering av den gamle databasen til en moderne Choo-teknologi. Deretter implementerte vi Choo med tilleggskomponenter og migrerte alle data inn i den nye medlemsplattformen.

 

 


 

Choo medlemssystem

 

Choo-hjerteChoo medlemssystem er beregnet for organisasjoner som ønsker en aktiv samhandling med sine medlemmer og et effektivt arbeidsmiljø for sin sentraladministrasjon. Choo tilbyr medlemmene «Min side» som er et verdifullt verktøy som motiverer og aktiviserer. For administrasjonen er Choo et smidig verktøy for medlemshåndtering, fakturering, dialog, kursadministrasjon, statistikk og rapporter. Les mer om standardfunksjonene i Choo her.

 

Valg av medlemssystem

 

img2Måloppnåelse

Et medlemssystem bør være fundert på organisasjonens medlemsstrategi og målsetninger. På denne måten vil systemet hjelpe organisasjonen å oppnå sine mål. Dette kan være mål som medlemsvekst, frivillig arbeidende og aktivitet blant medlemmene. Et kraftig verktøy for sentraladministrasjonen og en inspirerende Min side for medlemmene vil gjøre målene oppnåelige. Already On har mange års erfaring innen strategisk rådgivning for organisasjoner. Kontakt oss for å finne ut hvordan din organisasjon kan nå sine mål.

 

img1Gode råd for valg av system

Å anskaffe riktig medlemssystem er sentralt organisasjonens daglige arbeid. Derfor har vi skrevet en praktisk veiledning som systematiserer anskaffelsesprosessen. Veiledningen en produktnøytral e-bok som heter «10 trinn for valg av riktig medlemssystem». Fyll ut bestillingskjemaet øverst på denne siden og du vil snart motta boken. Boken er gratis.

 

Ring +47 21 42 06 00 Direkte til kundrådgiver

Klar til å diskutere prosjektet ditt?

KONTAKT OSS!

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input