Interesseorganisasjoner

En interesseorganisasjon skal fremme interessene til sine medlemmer. I vestlige land har mange interesseorganisasjon betydelig innflytelse, er politisk aktive og representerer sine medlemmers interesser på slike arenaer. Interesseorganisasjoner har en betydelig innflytelse i vestlige demokratier og kanaliserer sine medlemmers interesser til politikere og administrativ ledelse.

Når partier skal utforme politiske forslag er det vanlig at de inviterer interesseorganisasjoner som er berørt av forslaget å gi innspill. Før og under behandling av saker er interesseorganisasjoner invitert til å gi formelle hørings svar, eller de forsøker å påvirke uformelt.

Interesseorganisasjoner

Denne boken hjelper deg å gjøre et klokt valg av medlemssystem.

Bestill gratis nå!

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input

Arbeidsgiverorganisasjoner

Et eksempel på interesseorganisasjoner i de nordiske landene er arbeidsgiverorganisasjoner. Fagorganisasjoner var i sin tidlige historie også folkebevegelser og politiske organisasjoner, men har blitt mer lik interesseorganisasjoner i de siste tiår. Blant de større interesseorganisasjonene i Norge kan nevnes fagforbund, næringsorganisasjoner, naturvern og andre hovedsammenslutninger som fungerer som «paraply» for klubber og lag av forskjellig slag.

En interesseorganisasjon er selvsagt helt og fult avhengig av sine medlemmer. Organisasjonen er til for medlemmene. Kommunikasjon, involvering og en profesjonell oppfølging av medlemmene er derfor meget viktig for organisasjonene.

 

Grafill bruker Choo

Grafill er en interesseorganisasjon for alle som arbeider eller utdanner seg innen visuell kommunikasjon. Organisasjonen samler rundt 1 300 fagfolk og studenter innen områdene grafisk design, illustrasjon, animasjonsdesign, tegneserieskaping og interaktiv design.

 

Fakturering og konferansepåmelding

Faktureringssystem og konferansepåmelding lå i ulike egenutviklede databaser og i isolerte systemer. De hadde ingen min side og benyttet papirbaserte rutiner for innsending av bidrag til stipendsøknader, Årets Vakreste Bøker og Visuelt-priser. Juryering foregikk delvis manuelt og i et eget system.

 

Choo støtter sentrale forretningsprosesser

Choo støtter alle de sentrale forretningsprosessene i Grafill. Det er etablert en master-datakilde som leverer informasjon til alle arbeidsprosesser uavhengig om det er Min side, Kurs og konferanse eller stipendsøknader. Medlemsregisteret håndterer også personer som ikke er registrert som medlemmer, men som likevel benytter tjenester fra Grafill, som for eksempel stipendtildelinger og fagprisutdelinger. Effektiv kommunikasjon med medlemmer og søkere gjøres gjennom Min side. Min side er integrert med eksisterende webportal. Medlemmene har kun ett sted å logge seg inn. På Min side er alle bidrag til konkurranser registrert, samt medlemsinformasjon, påmeldinger og stipender.

Already On har utviklet en tilleggs komponent til Choo som håndterer billettsalg og administrasjon. Dette er en full web-basert billettløsning med kobling med sikker kortbetaling og som selvsagt er fullintegrert med Choo.

 

 


 

Choo medlemssystem

 

Choo-hjerteChoo medlemssystem er beregnet for organisasjoner som ønsker en aktiv samhandling med sine medlemmer og et effektivt arbeidsmiljø for sin sentraladministrasjon. Choo tilbyr medlemmene «Min side» som er et verdifullt verktøy som motiverer og aktiviserer. For administrasjonen er Choo et smidig verktøy for medlemshåndtering, fakturering, dialog, kursadministrasjon, statistikk og rapporter. Les mer om standardfunksjonene i Choo her.

 

Valg av medlemssystem

 

img2Måloppnåelse

Et medlemssystem bør være fundert på organisasjonens medlemsstrategi og målsetninger. På denne måten vil systemet hjelpe organisasjonen å oppnå sine mål. Dette kan være mål om medlemsvekst, frivillig arbeidende og aktivitet blant medlemmene. Et kraftig verktøy for sentraladministrasjonen og en inspirerende Min side for medlemmene vil gjøre målene oppnåelige. Already On har mange års erfaring innen strategisk rådgivning for organisasjoner. Kontakt oss for å finne ut hvordan din organisasjon kan nå sine mål.

 

img1Gode råd for valg av system

Å anskaffe riktig medlemssystem er sentralt organisasjonens daglige arbeid. Derfor har vi skrevet en praktisk veiledning systematiserer anskaffelsesprosessen. Veiledningen en produktnøytral e-bok som heter «10 trinn for valg av riktig medlemssystem». Fyll ut bestillingskjemaet øverst på denne siden og du vil snart motta boken. Boken er gratis.

 

Ring +47 21 42 06 00 Direkte til kundrådgiver

Klar til å diskutere prosjektet ditt?

KONTAKT OSS!

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input