Pasientforeninger

En pasientforening er en interesseorganisasjon  for pasienter. De utøver støttearbeid for pasienter og pårørende. Noen foreninger en kun for pårørende og får støtte av staten for å drive sin virksomhet. Nesten alle pasientforeningene er sykdomsspesifikke. Ut over at pasientforeningene ofte fungerer som møtested for pasienter med samme sykdom, har de også til formål å ivareta pasientenes interesse med hensyn til det politiske system samt å opplyse og bidra til forskning innenfor sykdommen.

 

Pasientforeninger

Denne boken hjelper deg å gjøre et klokt valg av medlemssystem.

Bestill gratis nå!

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input

Pasientforeninger har samfunnsansvar

En viktig oppgave for foreningene er å skape samfunnsmessig engasjement for problemstillinger knyttet til den utfordringen som pasientene er eksponert for. Organisasjonene har også en viktig oppgave med å utveksle kontakt og samhandling mellom likemenn. En pasient som har erfart sykdommen over lengre tid kan ofte være til meget god hjelp for nye pasienter.

 

Norsk Epilepsiforbund bruker Choo

Norsk Epilepsiforbund er en pasientorganisasjon med 5500 medlemmer. Det er viktig for Norsk Epilepsiforbund å utvikle en stadig med aktiv dialog og samhandling med sine medlemmer.
Ved implementeringen av Choo var det viktig at Choo-komponenten Min side ble implementert. Der kan medlemmene benytte nye medlemsfordeler og ha en tettere dialog med organisasjonen.  Min Side er en tjeneste for medlemmene hvor all samhandling foregår og holdes i orden. Alle tjenester som forbundet leverer, blir tilgjengelig på en enkel måte for medlemmene.

 

Verktøy for samhandling

I tillegg til å være en informasjons- og tjenesteplattform mellom medlemmene og hovedadministrasjonen i Norsk Epilepsiforbund, er den også være et verktøy for samhandling mellom medlemmer og lokale foreninger, samt mellom de enkelte medlemmene.
Les mer om Choo-prosjektet på Norsk Epilepsiforbunds egne sider: http://epilepsi.no/aktuelt/nytt-medle/.
I medlemssystemet er alle medlemmer registrert med eventuelle verv og roller som leder, tillitsvalgt og likemenn. I systemet er medlemmene registrert med type medlemskap som hovedmedlem, familiemedlem og æresmedlem, som er grunnlaget for kontingentfaktureringen. I medlemsregisteret er det kontakter, interessenter, kursdeltagere og givere/donatorer. Medlemssystemet inneholder et lokallagsregister med tilhørende medlemmer og nøkkelpersoner, oppslag og filtrering av medlemmer, meldinger, fakturering av kontingent og kurs, administrasjon av kurs og konferanser og rapporter og mye mer.Norsk Epilepsiforbund er en pasientorganisasjon med 5500 medlemmer. Det er viktig for Norsk Epilepsiforbund å utvikle en stadig med aktiv dialog og samhandling med sine medlemmer.

 

Min side - en verdi for medlemmene

Ved implementeringen av Choo var det viktig at Choo-komponenten Min side ble implementert. Der kan medlemmene benytte nye medlemsfordeler og ha en tettere dialog med organisasjonen.  Min Side er en tjeneste for medlemmene hvor all samhandling foregår og holdes i orden. Alle tjenester som forbundet leverer, blir tilgjengelig på en enkel måte for medlemmene.

I tillegg til å være en informasjons- og tjenesteplattform mellom medlemmene og hovedadministrasjonen i Norsk Epilepsiforbund, er den også være et verktøy for samhandling mellom medlemmer og lokale foreninger, samt mellom de enkelte medlemmene.

Les mer om Choo-prosjektet på Norsk Epilepsiforbunds egne sider: http://epilepsi.no/aktuelt/nytt-medle/.

I medlemssystemet er alle medlemmer registrert med eventuelle verv og roller som leder, tillitsvalgt og likemenn. I systemet er medlemmene registrert med type medlemskap som hovedmedlem, familiemedlem og æresmedlem, som er grunnlaget for kontingentfaktureringen. I medlemsregisteret er det kontakter, interessenter, kursdeltagere og givere/donatorer. Medlemssystemet inneholder et lokallagsregister med tilhørende medlemmer og nøkkelpersoner, oppslag og filtrering av medlemmer, meldinger, fakturering av kontingent og kurs, administrasjon av kurs og konferanser og rapporter og mye mer.

 

 


 

Choo medlemssystem

 

Choo-hjerteChoo medlemssystem er beregnet for organisasjoner som ønsker en aktiv samhandling med sine medlemmer og et effektivt arbeidsmiljø for sin sentraladministrasjon. Choo tilbyr medlemmene «Min side» som er et verdifullt verktøy som motiverer og aktiviserer. For administrasjonen er Choo et smidig verktøy for medlemshåndtering, fakturering, dialog, kursadministrasjon, statistikk og rapporter. Les mer om standardfunksjonene i Choo her.

 

Valg av medlemssystem

 

img2Måloppnåelse

Et medlemssystem bør være fundert på organisasjonens medlemsstrategi og målsetninger. På denne måten vil systemet hjelpe organisasjonen å oppnå sine mål. Dette kan være mål om medlemsvekst, frivillig arbeidende og aktivitet blant medlemmene. Et kraftig verktøy for sentraladministrasjonen og en inspirerende Min side for medlemmene vil gjøre målene oppnåelige. Already On har mange års erfaring innen strategisk rådgivning for organisasjoner. Kontakt oss for å finne ut hvordan din organisasjon kan nå sine mål.

 

img1Gode råd for valg av system

Å anskaffe riktig medlemssystem er sentralt organisasjonens daglige arbeid. Derfor har vi skrevet en praktisk veiledning systematiserer anskaffelsesprosessen. Veiledningen en produktnøytral e-bok som heter «10 trinn for valg av riktig medlemssystem». Fyll ut bestillingskjemaet øverst på denne siden og du vil snart motta boken. Boken er gratis.

 

Ring +47 21 42 06 00 Direkte til kundrådgiver

Klar til å diskutere prosjektet ditt?

KONTAKT OSS!

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input