Politiske partier

Politiske partier er viktige byggeklosser i et fungerende demokrati. Oppgaven til partiene er å være bindeledd mellom velgerne og de styrende organene i Norge. De rekrutterer kandidater til ledende verv, utarbeider partiprogram og kommuniserer politisk ståsted for å tiltrekke seg velgere og medlemmer.

For et politisk parti er medlemsmassen et av de viktigste fundamentene for å ivareta sine samfunnsoppgaver.

Politiske partier

Denne boken hjelper deg å gjøre et klokt valg av medlemssystem.

Bestill gratis nå!

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input

Medlemsadministrasjon

En velfungerende medlemsadministrasjon er en meget viktig innsatsfaktor for å sikre en god forvaltning og utvikling av medlemmene, men også som en kvalitetssikring slik at man som en tillitsvalgt i en medlemsorganisasjon kan være sikker på at man har en gjennomdokumentert løsning på medlemsmassen og som gir til enhver tid korrekt grunnlag for statelig rapportering og støtteordninger.

 

Venstre bruker Choo

Choo brukes til å administrere medlemmer for Venstre, Unge Venstre, Venstrekvinnelaget og Liberale studenter. Medlemmene er organisert etter fylkeslag og kommunelag og ulike utvalg og komiteer. Medlemsregisteret beregner og fakturerer kontingent med e-faktura, e-postutsending av fakturaer og papirutsending. Choo Kurs og konferanse benyttes for å administrere aktiviteter både for medlemmer og for de som innehar verv eller andre roller i partiet.
Venstre ønsket et medlemssystem som kunne knytte medlemmene nærmere til partiet.

Choo har to sentrale apper som sterkt bidrar til dette, kalt «Min side» og «Kurs og konferanse». Gjennom «Min side» tilfører systemet medlemmene en verdi, ved at medlemmene selv melder seg på kurs og arrangementer, oppdatere sine egne fagområder og endre egen profil. Gjennom «Kurs og konferanse» får medlemmene raskere tilbakemeldinger om plassbekreftelser og ventelister, noe som gjør administrasjonen av aktivitetene mindre arbeidskrevende.

 

 


 

Choo medlemssystem

 

Choo-hjerteChoo medlemssystem er beregnet for organisasjoner som ønsker en aktiv samhandling med sine medlemmer og et effektivt arbeidsmiljø for sin sentraladministrasjon. Choo tilbyr medlemmene «Min side» som er et verdifullt verktøy som motiverer og aktiviserer. For administrasjonen er Choo et smidig verktøy for medlemshåndtering, fakturering, dialog, kursadministrasjon, statistikk og rapporter. Les mer om standardfunksjonene i Choo her.

 

Valg av medlemssystem

 

img2Måloppnåelse

Et medlemssystem bør være fundert på organisasjonens medlemsstrategi og målsetninger. På denne måten vil systemet hjelpe organisasjonen å oppnå sine mål. Dette kan være mål om medlemsvekst, frivillig arbeidende og aktivitet blant medlemmene. Et kraftig verktøy for sentraladministrasjonen og en inspirerende Min side for medlemmene vil gjøre målene oppnåelige. Already On har mange års erfaring innen strategisk rådgivning for organisasjoner. Kontakt oss for å finne ut hvordan din organisasjon kan nå sine mål.

 

img1Gode råd for valg av system

Å anskaffe riktig medlemssystem er sentralt organisasjonens daglige arbeid. Derfor har vi skrevet en praktisk veiledning systematiserer anskaffelsesprosessen. Veiledningen en produktnøytral e-bok som heter «10 trinn for valg av riktig medlemssystem». Fyll ut bestillingskjemaet øverst på denne siden og du vil snart motta boken. Boken er gratis.

 

Ring +47 21 42 06 00 Direkte til kundrådgiver

Klar til å diskutere prosjektet ditt?

KONTAKT OSS!

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input