Abonnements-fakturering

La kundene dine bestille abonnementsprodukter på nettet og la systemet automatisk fakturere kontingenter og abonnementer. Fakturaene går ut på Vipps, EHF, e-post og brevpost.

KOMMUNIKASJON

-  vis dine kunder at du finnes og ikke har glemt dem. Kommunikasjon bør foregå i mange kanaler. Choo CRM system inneholder:

SMS-utsending
E-post utsending
Kundesider eller «Min side»
Kobling med sosiale medier

Tradisjonell CRM er død

De siste ti årene har salgsprosessen endret seg radikalt, både innen B2C og B2B. Dagens kunder ønsker i større grad å innhente produktinformasjon og bestille selv.

Dette gjøres best ved at kundene selv kan logge seg inn i CRM-systemet. Choo CRM er et system for kunder like mye som for selgere. Kunder kan være selvbetjent uten støtte fra selgere eller ordremottakere.

FORETAK

Kunderegister koblet med foretaksregisteret i Brønnøysund.

PERSON-REGISTER

Register over kunder, kontakter og medlemmer.

Presentasjon, invitasjon og påmelding til arrangmenter.

MIN SIDE

Kunder og medlemmer har fult innsyn i sine egne data (GDPR) og kan bestille tjenester og produkter.

Virksomheter i Choo er satt opp med oppslag mot Brønnøysund for å forsikre korrekt informasjon. Måten å se virksomheter er den samme som under alle faner i Choo; listevisning og kort.

Choo i Skyen er en moderne applikasjon for å håndtere og utvikle et stort antall konsumenter, medlemmer, selskaper og avdelinger. I Choo i Skyen gjøres medlemsforvaltning raskt og effektivt.

Medlemmene er drivkraften i mange organisasjoner. Aktivering av medlemmer gjennom møter, kurs og konferanser er en viktig del av medlemsverdien. Choo er bygget for å håndtere prosessen ved slike aktiviteter.

Alle som er registrerte i Choo i Skyen kan logge seg inn på Min side. Her er all informasjon som er lagret om personen tilgjengelig i tillegg til kurspåmeldinger, fakturaer og annen nyttig informasjon. 

Automatiske og faste fakturaer og ut til kunder på Vipps, EHF, e-post og papir.

DIALOG

Send e-post og SMS-er til utvalg av kunder og kontakter.

RAPPORTER

Dashboard og rapport-generator gir god oversikt over økonomi og aktiviteter i organisasjonen.

Faktureringssystemet i Choo i Skyen møter dagens krav til digital distribusjon av fakturaer samtidig som at det er brukervennlig og effektivt. I Choo i Skyen er det enkelt å fakturere en eller flere personer/virksomheter 

Kommunikasjon for å informere og interessere kan skje på flere måter. Choo i Skyen støtter både e-post og SMS utsendelser. Informasjon kan også gjøres personlig med hjelp av placeholders og rett målgruppe håndtering. 

Personer organiseres i flere nivåer og paralelle grupperinger.  Choo har en grunnarkitektur som gjør at den støtter medlemsforvaltning i ulike vertikale eller horisontale organisasjonsstrukturer.

For å ha kontroll over sin organisasjon er det viktig å forstå verdien av data. Data presentert i statistikk og rapporter hjelper alle medarbeidere til å føle kontroll og trygghet. 

BESTILL GRATIS DEMO

Choo i Skyen driftes på Amazon Web Services, en av verdens største og mest avanserte nettskyplattformer. Tjenestene er fysisk plassert i EU, noe som er en av mange tiltak som er gjort for  å i imøtekomme reglene for GDPR.

AmazonWebservices_Logo.svg_.png

Choo i Skyen er utviklet for kommunikasjon med andre systemer gjennom API-er. Datakilder som Brønnøysund-registrene er allerede integrert.

Tidligere integrasjoner:

  • Økonomi og regnskapssystemer

  • Sosiale medier

  • BankID for sikker innlogging

  • Active Directory (AD) single sign on

  • Wordpress og Joomla

  • Folkeregisteret

  • Foretaksregisteret

  • EVRY Multikanal

Selskapet
Om oss
Blogg
Kontakt oss
Org.nr.: 990 958 971
Kontakt oss
logo-vopps.png
icon-fb.png
icon-tw.png
icon-insta.png