NY PERSONVERNLOV (GDPR) - ER DIN BEDRIFT KLAR?

NY PERSONVERNLOV (GDPR)


EU har vedtatt en ny personvernforordning som også vil gjelde i Norge. Reglene trer i kraft i mai 2018. De nye reglene er mer detaljerte og mer omfattende enn tidligere. Alle bedrifter behandler på en eller annen måte personopplysninger og blir omfattet av reglene. Det vil medføre mye arbeid å få dette på plass i tide!

                                         

                                       ER DU FORBEREDT PÅ Å OPERERE I                                         TRÅD MED DET NYE LOVVERKET?
                      

                                     

 

 

 

                             

 

                             
 

 

 

 

 

 

• Funksjonalitet for interaksjon mellom behandlingsansvarlig og den registrerte, slik at det gjøres enkelt for den registrerte å tilegne seg informasjon om hvordan personopplysningene behandles.
 

• Funksjonalitet for å gi informasjon om hvilke opplysninger som behandles og hva de brukes til, samt mulighet for de registrerte til å gjøre seg kjent med sine rettigheter og hvordan de skal utøve disse.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på samtykke av personvernerklæring.

Har du oversikt over hvilke personopplysninger din bedrift lagrer? Har du tydelige rutiner for varsling av de du har opplysninger om? Vi henter ut alle data som din bedrift har registert om enkeltpersoner og gjør de tilgjengelig for den registrerte bak en BankID sikret Min Side. Dette sikrer følgende:

gdprsamtykke.jpg

TJENESTER
• Hjelp med utforming av personvernerklæring
• Veiledning til hvilke tjenester som burte integreres i Min side

 

FUNKSJONSLISTE
 

• To faktor inlogging - Bank ID
• Godkjennelse av Personvernerklæring ved registrering (med dato og tidstempel)
• Godkjennelse av Personvernerklæring ved logg inn (med dato og tidstempel)
• Rapporthistorikk (Hvem har tatt ut hvilken rapport når)
• Oversikt i administratoren hvem som ikke har godkjent erklæring
• Mulighet for å slette data
• Data på kontaktkort speiles ut til personens Min side 

Selskapet
Om oss
Blogg
Kontakt oss
Org.nr.: 990 958 971
Kontakt oss
logo-vopps.png
icon-fb.png
icon-tw.png
icon-insta.png