Hva er agile? Hva er smidig metodikk?

«Agile» er et metodeverk som på norsk kalles smidig metodikk.

 

Smidig er motsatsen til metodikken fossefall eller waterfall, som du kan lese mer om nedenfor. 

Agile team

Til smidig metodikk hører et "agilt team". I programvareutvikling kjennetegnes agile team med at de har få deltakere, de har korte leveransesykluser og at oppdragsgiver er aktivt deltakende i leveransen. 

Deltakerne er:

  • Produkteier som ofte er oppdragsgiver

  • Scrum master som veileder resten av teamet

  • Utvikler som koder systemet

  • Tester som sørger for at kvaliteten er god

  • UX designer og designer som produserer grensesnittet

  • Devop som deployerer applikasjonen «ut i skyen» tester

 

Leveransene utføres i korte prosjektfaser kalt sprinter. En sprint vil typisk være to til fire uke og inneholde brukbar funksjonalitet.

Medlemmene i et smidig team hjelper hverandre med å løse oppgaver. Hvis testeren har mye å gjøre kan f.eks. utvikleren hjelpe til med testing eller om team-leder har mye å gjøre kan UX designeren hjelpe til. Medlemmene i et smidig team tar solidarisk ansvar og er fokusert på felles suksess.

Se videoen "Agile metodikk forklart på en time" fra Digitaliseringspådden med Geir Amsjø. Episoden kan også høres i podcast-format. 

Se eller hør "Agile metodikk forklart på en time"

Produkt eller prosjekt?

Resultatet av en programvareutvikling kaller vi et produkt. Produktet kan være en programvare som skal brukes av sluttkunder eller internt i en bedrift. Programvaren kan være en webapplikasjon eller en mobilapp. I motsetning til et fysisk produkt er programvare noe som konstant videreutvikles.

 

Endringen av programvare fører til:

  • Mer funksjonalitet

  • Flere integrasjoner

  • Bedre brukergrensesnitt

  • Større kapasitet

Har du et agilt prosjekt på gang?

Agile team leies i et gitt antall timer per rolle i en periode. Vi setter sammen et team som passer for det produktet som skal utvikles. Et team kan bestå av rollene som er beskrevet ovenfor. I våre smidige team er vi opptatt av å hele tiden levere funksjonalitet. Dette gjør vi i tett samarbeid med produkteier eller oppdragsgiver. 

 

Hva er prisen på et agilt team?

Prisen på et agilt team er avhengig av hvor stort det er og hvilke roller som deltar. Kontakt oss for en prat om omfanget på ditt agile prosjekt.

Fossefall

Fossefall. Alternativet til agile team er fossefallsmetoden (waterfall). Med fossefall planlegges og spesifiseres prosjektet i detalj før utviklingen starter. Selve utviklingsjobben er et stort stykke arbeid som det tar lang tid å gjennomføre. Utfordringen med denne metoden er at det tar lang tid før produktet er ferdig og at det som er bestemt i spesifikasjonsfasen er ganske fast bestemt for selve utviklingsprosjektet.

 

Det høres kanskje rart ut, men produkteieren ønsker sannsynligvis ikke det samme produktet på slutten av prosjektet som hun ønsket ved begynnelsen av prosjektet. Dette kommer av læring underveis i prosjektet og at markedet forandrer seg. Det som virket som en god ide for et år siden, er helt sikkert ikke så gjennomtenkt som en ide utformet i dag. Samtidig er markedet og forutsetningene for produktet i konstant endring.

Det er fordeler med fossefall, ellers ville ikke fossefall vært foretrukne metode i mange tiår.

Forutsigbar pris. I fossefall er alt spesifisert ned til minste detalj (tror vi) og ut fra det kan leverandøren gi en fastpris på oppdraget. Dette passer utmerket for virksomheter som har faste budsjetter å forholde seg til. Men også her dukker det opp noen problemer, i løpet av prosjektet vil det alltid dukke opp endringer. Dette er endrede behov, endrede ambisjoner eller endrede utenforliggende rammebetingelser. I post-evalueringen av et fossefallsprosjekt blir det alltid konkludert med at «Vi skulle brukt mer tid på planleggingen!».
 

Frigjøring av produkteiers tid. I fossefallsprosjekter er produkteier eller oppdragsgiver dypt involvert i spesifikasjonsperioden. Produkteier må ta stilling til alle mulige problemstillinger innen organisasjonen, markedet og teknologien. Men når utviklingen starter får produkteier fri. Da kan produkteier gjøre sine daglige sysler og kun motta statusrapporter fra utviklingsteamet. Denne beskrivelsen stigmatiserer kanskje hvordan et fossefallsprosjekt fungerer, men veldig ofte er det faktisk slik det foregår. Resultatet blir dårligere, som nevnt tidligere endrer de ytre forutsetningene seg mens utviklingsteamet jobber ufortrødent videre etter rammene i spesifikasjonen som blir mer og mer avleggs etterhvert som tiden går.

6 integrasjonsfeil som koster flesk

Har du hørt om et integrasjonsprosjekt som har gått glatt og smertefritt? Her er seks tips som hjelper deg med å komme i havn med integrasjonen.

Selskapet
Om oss
Blogg
Kontakt oss
Org.nr.: 990 958 971
Kontakt oss
logo-vopps.png
icon-fb.png
icon-tw.png
icon-insta.png