SE VIDEOEN MED DAG OG STIG DER B2B2C BLIR ENKELT FORKLART.

Et eksempel kan være et bilsalg der prosessen er som følger:

 

IMPORTØR > FORHANDLER > FORBRUKER
 

Her hopper vi over en rekke ledd og tar for gitt at bilen er tilgjengelig for importøren, en mer riktig fremstilling vil være:

 

RÅVAREUTVINNER > RÅVAREFOREDLER > BILDEL-PRODUSENT > BILPRODUSENT > BILIMPORTØR > FORHANDLER > FORBRUKER
 

I så fall har vi B2B2B2B2B2B2C, en betegnelse som fort blir uoversiktlig. Derfor omtaler vi det stort sett som B2B2C.

 

Andre betegnelser i samme familie er B2B som beskriver prosessen mellom to forretningsvirksomheter og B2C som er prosessen mellom en virksomhet og forbrukere.

HVA ER B2B2C?

La oss først se på forkortelsen B2B2C. B-en står for «Business», engelsk for forretningsvirksomhet, C-en står for «Consumer», engelsk for forbruker eller sluttbruker og 2-tallet er på engelsk «Two» som uttales på samme måte som «To» som igjen betyr «Til», altså en lek med ord. B2B2C beskriver at et produkt eller en tjeneste går igjennom flere ledd av forretnings-virksomheter før det når forbrukeren.

HVORFOR HAR BEGREPET B2B2C DUKKET OPP?
 

At leveransen av varer og tjenester har mange ledd er ikke nytt. Uttrykket vertikal integrasjon har beskrevet dette i mange år. I mange vertikale integrasjoner ser vi at en forretningsvirksomhet kjøper seg inn i de andre leddene for å kunne styre prosessen og å trekke ut større gevinst i integrasjonen. Eksempel på dette er når en dagligvarekjede kjøper en matprodusent.

 

Begrepet B2B2C blir ofte brukt i teknologisammenheng, ikke på grunn av teknologien i seg selv, men på grunn av mulighetene teknologien gir for støtte i B2B2C-prosessen.

HVORDAN KAN TEKNOLOGI STØTTE EN KUNDEDIALOG I EN B2B2C-PROSESS?

I modellen «Livslang kunderelasjon B2B2C» ser vi hvordan de to SaaS-produktene (Software as a Service) UPP Multisite og Choo i Skyen kan nære en lang kunderelasjon.

​​

Når dialogen med kundene digitaliseres, slik som vist i modellen over, må også en rekke rutiner endres. Ansatte som tidligere har gjort tilsvarende prosesser manuelt må nå understøtte den digitale prosessen. Dette krever en digital modenhet av organisasjonen og en forankring hos ledelsen.

Kontakt Already On for hjelp og råd til digitalisering og en kontrollert B2B2C-prosess. E-post: post@alreadyon.com

Selskapet
Om oss
Blogg
Kontakt oss
Org.nr.: 990 958 971
Kontakt oss
logo-vopps.png
icon-fb.png
icon-tw.png
icon-insta.png