Hva er en DATAHUB?

"Har du mer enn fire applikasjoner trenger du en datahub" 

En datahub deler, lagrer og analyserer data mellom dine applikasjoner. 

Vet du hva som skjer i virksomheten din akkurat nå?

Fem grunner til å anskaffe datahub

Hvorfor trenger du en datahub? Å anskaffe en datahub gir mange gevinster, her er fem viktige grunner:

 1. Oppdag potensialet i dine data
   

 2. Del riktig informasjon til riktige mennesker
   

 3. Fjerne repetitive oppgaver
   

 4. Deling av data mellom IT-systemer
   

 5. Lettere å skifte applikasjoner

Se denne videoen for å få en rask innføring i hva en datahub er og hvordan arkitekturen kan være. I eksemplet brukes micro services, køer (RabbitMQ) og en database (MongoDB). Datahub-en administreres av Kubernetes og driftet i Amazon Web Services (AWS)

 

Innsamling av data

 

Ulike datakilder eller fagapplikasjoner kan dele sine data til en datahub. Dataene blir mottatt, bearbeidet og lagret. På den måten blir all interessant data i en virksomhet samlet på et sted slik at de senere kan brukes i kombinasjon med hverandre. For å samle inn dataene brukes gjerne API-er som f.eks. JSON.

 

Bearbeiding av data

 

Når innsamlingen er gjort kan datahub-en velge å bearbeide utvalgte data. Bearbeidingen kan skje via interne prosesser eller ved bruk av eksterne tjenester. Et eksempel på en ekstern tjeneste kan være oversetting av tekster fra et språk til et annet gjennom Google Translate. Her er noen av oppgavene bearbeidingen kan utføre:

 • Opprette ulike prosesser som klargjør data til ulike mottakere av data (f.eks. et fagsystem)

 • Normalisering av rådata

 • Synkronisere flere datastrømmer fra ulike datakilder

 • Fjerning av feildata

 

Deling av data

 

Dataene lagres i en database. Får å kunne lagre store mengder data kan det være en fordel å benytte en NoSQL-database, dette kan f.eks. være MongoDB.

 • Mottakerne av dataene (fagsystemene) kan tildeles rettigheter til sine begrensede datautvalg

 • Hver data-mottakerne kan motta data som er ferdig bearbeidet i ønsket format og sammensatt fra flere datakilder

 

Statistikk

 

Ulike datautvalg fra datahub-en kan vises i et webgrensesnitt. Dataene vises som ulike dynamiske diagrammer og grafer som både gir oversikt og mulighet til å klikke seg innover for å vise et dypere detaljnivå.

Her er et eksempel på data fra en datahub vist i Elastic Kibana. Med Kibana kan det bygges dashboards som viser sammenstilt data fra ulike fagsystemer

FÅ HJELP MED DATAHUB

Data som kan transporteres med en datahub

Her er noen eksempler på hvilke type data som kan transporteres og lagres i en datahub.

Kundedata

 • Kunder

 • Omsetningsrelaterte data

 • Kundeanalytiske data (demografi, størrelse, bransje ++)

 • Personal og HR data

 • Kundetilfredshet

 • Regersjonsanalyse (Trendanalyse)

 • Avtaler/ poliser

 

Salgs og markedsanalyse

 • Web-statistikk

 • Markedsføringsdata

 • Logistikk/ lokasjoner/ avstander

 • Avtaler/ poliser

 • Prosjekter

Egen drift

 • Ordre

 • Faktura

 • Kunder

 • Leverandører

 • Ansatttilfredshet

 • Varelager/ Ordrereserve

 • Logistikk/ lokasjoner/ avstander

 • Forbruk (Vann, kilometer, utslipp)

 • Rapporter/ Tall (Salg/ omsetning/ tapte kunder ++)

 • Besøksstatistikk

 • Kostnader (Lønn/ Pensjon/ forsikring/ Soialt/ Reise)

Produksjonsdata

 • Produktregister

 • Beholdninger

 • Reklamasjoner

 • Spesifikasjoner (Høyde, bredde, vekt +++)

6 integrasjonsfeil som koster flesk

Har du hørt om et integrasjonsprosjekt som har gått glatt og smertefritt? Her er seks tips som hjelper deg med å komme i havn med integrasjonen.

Selskapet
Om oss
Blogg
Kontakt oss
Org.nr.: 990 958 971
Kontakt oss
logo-vopps.png
icon-fb.png
icon-tw.png
icon-insta.png