Hva er nettsky og SaaS?

I dag benytter de fleste virksomheter nettapplikasjoner og programvare som en tjeneste (Software As A Service). Dette er en standardisering av driftstjenesten der mange kunder deler samme driftsplattform.

Amazon Web Services - AWS er en av verdens største økosystem med skytjenester, les om det her.

 

Her er noen av de vanligste uttrykkene for nettskydrift:

• Cloud Computing, konseptuell beskrivelse 
• Software in the Cloud, samme som SaaS
• Nettbasert programvare, samme som SaaS
• Nettsentriske tjenester, konseptuell beskrivelse
• PaaS – Platform as a Service, leie av ferdig driftet operativsystem
• IaaS – Infrastructure as a Service, leie av maskinvare
• S + S – Software + Service, samme som SaaS med lokal programvare

 

 

Hos Already On leverer vi SaaS tjenestenev Choo i Skyen og Unified Partner Portal. Dette er ferdige tjenester som kan leies. På denne måten får du som kunde en trygg og problemfri IT-drift.

 

Her er fire gode grunner til å benytte nettskydrift:

 

1. Kostnadsreduksjon
 

Med SaaS sparer din bedrift penger ved at investeringer fjernes og løpende kostnader reduseres. Det er ikke nødvendig å investere i dyrt og avansert utstyr som servere, strømsikring, dataskap eller backup-enheter. Det er heller ikke nødvendig å investere i kostbar programvare med omfattende installasjons- og konfigurasjonskostnader. I tillegg slipper bedriften driftskostnader som ansettelse og utdannelse av dyrt driftspersonell, drifts- og forvaltningsoppgaver samt strømkostnader for egne servere.

 

2. Rask tilgang til nye applikasjoner
 

Alle som har vært med på å implementere nye systemer, vet at dette kan ta fra måneder til år å gjennomføre. Dersom en bedrift skal ha et CRM-system, må først applikasjonen budsjetteres, deretter må anskaffelsen planlegges med IT-avdelingen og deres kapasitet. Flere produkter skal evalueres og interne regler og infrastruktur vurderes mot produktet før utviklingen og konfigurasjonen kan startes. Med SaaS fra Already On gjøres dette i løpet av minutter fordi applikasjonen allerede er klar – It’s Already On.

 

3. Datasikkerhet
 

Already On har sine servere plassert i et av de største og mest avanserte datasentrene i Norge. Datasenteret blir overvåket 24 timer i døgnet. Det finnes 48 videokameraer og flere hundre sikkerhetspunkter som til enhver tid blir overvåket.

 

Kommunikasjonslinjer til serverparken som Already On benytter, har betydelig linjekapasitet til Internett. Teleleverandørene har sitt node-utstyr plassert i samme bygg, noe som sikrer en sentral plassering i forhold til datalinjene. Linjene leveres fra flere forskjellige teleleverandører. Dette gjør at serversenteret er sikret for at det til enhver tid skal være tilkoblet Internett.

 

Det finnes redundans for strøm og konstant temperatur, strømtilførselen leveres fra to bydeler. Skulle allikevel begge bydelene bli uten strøm vil kraftige UPS-er ta over. UPS-ene kan drifte serversenteret i opptil 15 minutter. Ved strømstans startes et av dieselaggregatene og overtar strømtilførselen etter ca. 50 sekunder. Dette bidrar til å sikre at datasenteret alltid har strømtilførsel. Kjøleanlegget sørger for en konstant temperatur på 22 grader.

 

Bevoktning: Lokalene har adgangskontroll på 2 nivåer. Datasenteret har på dagtid bemanning med vakter fra et profesjonelt vaktselskap. Alle serverskapene er sikret med elektronisk lås. I tillegg blir bilder fra videokameraene overført til et Network Operations Center både i Norge og Amsterdam.

 

Backup – Already On kjører sikkerhetskopiering lokalt en gang i døgnet som deretter blir overført til en ekstern backup-maskin.

 

Sikker overføring av data med SSL – Already On benytter SSL Web Server Certificate som støtter komprehensive autentiseringsprosedyrer (domain name and identity verification). Sertifikatet støtter også kryptering mellom server og nettleser for å sikre at dataene blir holdt privat.

 

4. Miljøvennlig

De fleste bedrifter har flere servere enn de egentlig trenger, mange av disse er gamle og ineffektive eller står på tomgang. Ny forskning fra Gartner slår fast at datasentre står for nærmere en fjerdedel av de globale CO2-utslippene fra bruken og produksjonen av IKT-utstyr. I henhold til en forskningsrapport fra Hewlett Packard tilsvarer verdens samlede strømuttak fra serverrommene nå 22,5 milliarder kroner per år i strømkostnader. Dette tilsvarer 415 millioner tonn kull eller 864 millioner tonn CO2. Dette er for eksempel mer enn samlede utslipp fra alle verdens TV-apparater.

 

Ettersom alle Already Ons kunder driftes gjennom samme serverpark, gir dette et mer kostnadseffektivt energiforbruk. Kontakt oss for å høre mer om våre nettsky-konsepter.

Selskapet
Om oss
Blogg
Kontakt oss
Org.nr.: 990 958 971
Kontakt oss
logo-vopps.png
icon-fb.png
icon-tw.png
icon-insta.png