Kompetansekartlegging er søk etter talenter

mobilbilde cv
Det finnes flere talenter og mer engasjement i egen organisasjon enn det du vet. Ansatte har personlige egenskaper, ferdigheter, erfaringer og formelle utdannelser som du bør vite om. Gi riktige oppgaver til hver av arbeidstakerne og få en råere organisasjon med mer motiverte ansatte.

Verdien til virksomheten ligger i kompetansen til de ansatte, men mange virksomheter mangler i dag systematisk oversikt over arbeidstakernes kompetanse og riktig verktøy for å kartlegge denne kompetansen.

Kombinasjonen av kunnskap, ferdigheter, kompetanser og holdninger muliggjør utførelse av relevante funksjoner og oppgaver i henhold til virksomhetens definerte krav og mål.

- Utdannelse
- Arbeidserfaring
- Personlige egenskaper og softskills
- Interesser
- Sertifiseringer

note

Kompetansekartlegging

Kompetansekartlegging skisserer hva folk faktisk gjør, hva de lærer og hva de kan gjøre. AO-plattformen samler inn systematisk og oversiktlig kompetansen til arbeidstakeren for videre opplæring og intern rekruttering. Ved å kartlegge riktig kompetanse i virksomheten blir det enklere å bruke riktige ressurser til riktig arbeid.

note

Opplæring

Riktig kompetanseutvikling er svært viktig for å sikre at ansatte utfører oppgavene sine konsekvent og med høy kvalitet.  Målet med opplæring og medarbeiderutvikling er å utstyre medarbeiderne med de holdninger og ferdigheter de trenger for å møte fremtidens utfordringer. Opplæring er en pågående prosess som bidrar til å skape bærekraftige arbeidsplasser. Ved å forbedre både de harde og myke ferdighetene, gir det arbeidstakere mer selvtillit og gjør dem mer produktive.

note

Hva er en CV-database?

CV-databasen er en database med arbeidstakere der virksomheten kan søke etter spesifikke ferdigheter. Her kan arbeidstakere og ledere oppdaterer CV med utdanning, arbeidserfaring, kurs og sertifikater osv. Informasjon systematiseres slik at CV kan brukes i forbindelse med intern rekruttering og bemanning.

man og kvinne ser på cv
Utfordring: Effektive i anbudsprosesser  
"CV-ene vi bruker i anbud ser ikke ut"

Vi bruker utrolig mye tid på å finne CV-er som skal med anbud.
Hvorfor det? Vi har ikke en fullstendig CV-database og det vi har er utdatert.
Hva fører det til? At jeg får forespørsler fra salg dagen før anbudet skal leveres og at jeg ikke greier å skaffe CV-ene som de etterspør.
Hva skjer da? Da blir jeg stresset og salg taper anbudet.
Hvordan burdet dette være løst? Jo, hvis vi hadde system det ansatte selv, gjerne sammen med sin overordnede kunne registrere kunnskap og stillings-kompetanse-krav, ville det løst problemet.

AO: Kompetansekartlegging skal være engasjerende for hver ansatt. CV-en skal beskrive både utdannelse, erfaring og ferdigheter. De som selger vikrsomhetens kunnskap, bør kunne fremheve erfaringer og ferdigheter i hver enkelt CV til hvert enkelt prospekt.
cv
Slik kan en CV-ene for dine ansatte se ut. Vi tilpasser til din virksomhets profil.


Arbeidstakere som har tilgang til opplæringsprogrammer føler seg mer verdsatt, involvert og er mer lojale mot virksomheten. Opplæring av ansatte forbedrer intern kommunikasjon og har en positiv innvirkning på moralen.

Opplæring på jobben gjør at arbeidstakere føler at virksomheten investerer i dem. Arbeidstakere blir lenger hos virksomheten og er villige til å gjøre det lille ekstra. Kompetanseutvikling innenfor fagfeltet sørger for at virksomheten i større grad er oppdatert og bedre beslutninger kan tas.

Med AO-plattformen har virksomheten styring og oversikt over kompetansen og ferdigheter den trenger for å vokse og for å styrke virksomhetens posisjon i markedet.

note

Øk bedriftens verdi gjennom å kartlegge de ansattes kompetanse

Verdien på virksomheten blir påvirket av kunnskapsnivået til medarbeiderne, noe som går igjen i mange virksomheter, og mangel på dokumentasjon på denne kunnskapen kan ha mye å si for bunnlinjen. Manglende dokumentert kompetanse krever tid og ressurser fra virksomheten som kan heller bli brukt til å skape verdi.

note

Styrke bedriftens konkurranseevne gjennom relevante kompetanseaktiviteter

Systemstøtten for kompetansekrav per stilling og matche det med ansattes CV og kompetanse. Ved å ha et system der ansatte selv, gjerne sammen med sin overordnede, kan registrere både kunnskap og stillings- kompetanse-krav, ville løst arbeidsmengden til HR. Dette fører til relevante kurs for arbeidstakere, bedre arbeidsmiljø og sterkere konkurransekraft.

note

Effektivitet i anbudsprosesser

Det går utrolig mye tid på å finne riktige CV-er som skal med på anbudsprosesser. Med AO-plattformen og enkelt uttak fra CV-database kan virksomheten ha kontinuerlig oppdatert kompetanse som øker effektiviteten i denne prosessen.

note

Dokumentere sertifiseringer

Ha oversikt over alle sertifikater og godkjenninger for alle arbeidstakere i et kompetanseplattform der hver formann/leder kan ta ut alle sertifikatene for øyeblikkelig bruk.

note

Læreplan

AO-plattformen kan gi virksomheten oversikt og mulighet for å levere læreplan tilpasset arbeidstakers behov ved hjelp av kompetansekartleggingen og ta i bruk ESCO standarden som grunnlag. Læreplanen hjelper HR-avdelingen og kursledere med å foreslå riktige kurs og sertifiseringer til arbeidstakere til riktig tid.

ESCO logo

ESCO er oppdatert

I stedet for å legge til eller fjerne innhold fra databasen, introduserer mindre oppdateringer av ESCO primært forbedringer av taksonomistrukturen og forholdet mellom ulike konsepter.
Les mer her

to menn snakker sammen om kompetanse
Utfordring: Øke bedriftens verdi gjennom å kartlegge de ansattes kompetanse  
"Styret vårt har ingen oversikt over hvilken kompetanse arbeidstakerne har"

Du nevnte at dere har hatt mange fusjoner, er verdien av selskapet deres viktig for dere? Ja, vår verdi bør alltid være så høy som mulig for at vi skal få et godt bytteforhold på aksjene. Hva er den største verdien i selskapet dere da? Det er flere ting, cash på konto, kundeportefølje og selvsagt våre ansatte og deres kunnskap.
Hvordan påvirker kunnskap verdien på selskapet? Vi er en kunnskapsbedrift, uten kunnskap har vi ingen ting å levere.
Hvordan dokumenterer dere kunnskapen dere? Det gjør vi egentlig ikke, men vi burde ha gjort det, i flere og flere fusjonsprosesser blir dokumenter kompetanse nevnt.
Hva gjør manglende dokumentert kompetanse med prisvurderingen av selskapet? Det vet jeg ikke akkurat, men jeg har hørt at manglende dokumentasjon av dette kan redusere verdien på selskapet med 20 prosent.
Hvor mye utgjør dette for dere? Vi regner med at vi er verdt 1 milliard, 20 % av det er 200 millioner.
Det var mye penger, hva ville du foreslå å gjør for å få dokumentert kunnskapen? Vi burde ha et system som motiverer ansatte til å registrere kunnskapen sin selv, det ville vært en gamechanger for oss!

AO: Ansattelse og onboarding er prosesser som krever mye tid og oppfølging. Ved hjelp av en karriereplan og oppfølging med kursing av kompetanse, beholder virksomheten kompetansen og de beste arbeidstakerne.