Kompetanseheving for å sikre fremtidens helse- og omsorgstjenester

pas

Kundecase:
Norsk Sykepleierforbund

For å møte behovene til fremtidens helse- og omsorgstjeneste trenger vi å tenke nytt om kompetanse, ledelse, teknologi og samhandling. Vi er avhengig av at de som jobber innenfor helsevesenet settes i stand til å yte den innsatsen som er nødvendig for å kunne løse utfordringene og at riktig kompetanse brukes på riktig sted.​ Sykepleiere er kunnskapsarbeidere som sikrer en god helse- og omsorgstjeneste, mer fornøyde pasienter og bedre folkehelse. De besitter noe av den viktigste kunnskapen i verden; hvordan man pleier, bevarer og redder liv. De er også ledere, koordinatorer og teamledere, og gir behandling og omsorg til pasienter, pårørende og brukere. I universitets- og høgskolesektoren jobber det over 3000 mennesker med å utdanne sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre og forskere, og med utdanning av helsepersonell i videregående skole og fagskoler. Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer.

eldre mann


Utfordringen

For å kunne møte forventningene til kvalitet, tilgjengelighet og pasientsikkerhet også i fremtiden, må fag- og tjenesteutviklingen være i forkant i møtet med nye utfordringer. Sykepleiere har en stadig viktigere funksjon i tjenestene. Samtidig vil forventningene til sykepleieres kompetanse også endre seg.​ Derfor er det så viktig å sørge for at sykepleierne hele tiden sitter på den nyeste kunnskapen. For å få til dette har Norsk Sykepleierforbund stor kursaktivitet og holder fagkurs, konferanser, ledelseskurs, studentkurs og tillitsvalgtkurs for stadig påfyll av nyeste kunnskap blant sykepleiere, jordmødre og ledere. De kom til oss i søken av et system som kunne hjelpe de med nettopp dette.

Løsningen

For Norsk Sykepleierforbund, med kontorer i alle landets fylker, 36 ulike faggrupper og hele 100 kursadministratorer og systemadministatorer var det viktig med et system som kunne håndtere organisasjonens komplekse struktur og krav til tilhørighet og tilgangsstyring. Samtidig var det ønskelig gjøre hverdagen til de ansatte lettere ved å forenkle arbeidsoppgavene.

Under en demo-session viste vi frem funksjonaliteten i AO-plattformen. Norsk Sykepleierforbund fikk se hvordan de kan opprette, endre og avholde egne kurs, samt designe invitasjoner og sende de ut til medlemmer basert på tilhørighet til ulike faggrupper eller lokalisering. Systemet falt i smak og ble vurdert til svært egnet for tilfredsstille kravene til å sikre kompetanseheving blant sykepleierne. Systemet tillater nemlig også at medlemmene kan også kan gå inn på “min side” og legge inn sine opplysninger og melde seg på kommende kurs og aktiviteter. I "backoffice" kan administratorer behandle påmeldinger og betalinger, utstede kursbevis, trekker ut rapporter, samt styre regnskap og fakturering.|

blodtrykk


Det var fortsatt en del ønsket funksjonalitet som ikke fantes på det daværende tidspunktet. Dermed innledet vi et samarbeid som ville involvere kontinuerlig videreutvikling av ny funksjonalitet på bestilling. I dag er systemet er integrert mot flere andre systemer Norges Sykepleierforbund bruker slik at det samhandler med deres interne løsninger. I tillegg har vi videreutviklet kurs- og konferansesystemet og tatt det til nye høyder.


Choo i Skyen gir Norsk Sykepleierforbund blant annet:

done icon

Påmeldingssystem til kurs- og konferanser

done icon

Behandling av invitasjoner og påmeldinger

done icon

Min side for kursdeltakelse og kompetanser m.m.

done icon

Betalings- og faktureringsløsning

done icon

Integrasjon mot interne systemer

done icon

Kontinuerlige oppdateringer av systemet

done icon

Roller og rettighetsstyring

done icon

Tilgangsstyring og tilhørighet

done icon

Kurssoppsett for kursadministratorer

done icon

Integrasjon mot bankløsning

done icon

Multikanal fra TietoEvry

done icon

Rapportering og eksportering

done icon

Kobling mot egen hjemmeside

done icon

AKS rapportering