Choo i Skyen

Medlemsregister

Vil du digitalisere din organisasjon?

Medlemmet registrer seg selv i medlemsregisteret

Medlemskortet i medlemsregisteret

Mobilvennlig medlemsregister

Medlemsregister som er bra for alle roller

For medlemmer og kontakter:

 • Selvbetjent innmelding

 • Mobilvennlig Min side

 • GDPR-funksjoner med fult innsyn

 • Sikker logg inn med to-faktor BankID

 • Innboks og fakturaoversikt

 • Betaling med Vipps, kredittkort eller giro

 • Samhandling med andre medlemmer

 • Interesseprofil koblet med utsendelser av e-post og SMS

 • Oversikt over aktuelle og gjennomførte kurs

 • Innboks og fakturaoversikt

 • Familiemedlemskap

 • Se egne roller og koblinger til lag og bedrifter

For kursansvarlige:

 • Helautomatisert påmelding og billettsalg

 • Skjemabygger for påmeldingssiden

 • Påmeldingsstatus og venteliste

 • Handelsløsning for valgfrie kursprodukter

 • Automatisk påminnelser til deltakerne

 • Varslingsverktøy e-post og SMS

 • Påmeldingsstatus og venteliste

 • API for integrasjon med QR-skanner

 • Fremmøteregistrering

 • Kursnotater

For økonomiansvarlige og controller:

 • Personfakturering med Vipps og kredittkort

 • Bedriftsfakturering med EHF

 • KID/OCR reskontroføring

 • Prosjekt- og kontogrupper og for produkter

 • Rapporter over medlemmer

 • Rapporter over kontingentprodukter

 • Rapporter over deltakere på kurs

For ekstern kursholder

 • Logg inn for eksterne kursholdere

 • Lesetilgang til deltakerlisten

 • Eksport av deltakerlisten

 • Lesetilgang til kursinformasjon

For bedriftsmedlemmer:

EHF faktura fra medlemsregisteret

Skrivetilgang til egne ansatte

 • Administrasjon av bedriftsinformasjon
 • Kurs og konferansesystem til egne ansatte
 • Lister og filtrering til egne ansatte
 • Utsending av e-post til egne ansatte
 • Utsending til Min side innboks til egne ansatte

For lag og gruppeledere:

 • Administrasjon av lagsinformasjon

 • Kurs og konferansesystem til egne medlemmer

 • Lister og filtrering til egne medlemmer

 • Utsending av e-post til egne medlemmer

 • Utsending til Min side innboks til egne medlemmer

 • Skrivetilgang eller lesetilgang til egne medlemmer

 • Forenklet grensesnitt

For medlemsansvarlige:

Filtrering og søk etter medlemmer

Supportfri BankID logg inn

 • Oversiktlig medlemskort
 • Logg inn som medlem på Min side
 • Organisasjonsstruktur med flere nivåer
 • Bedriftsdatabase koblet med Brønnøysund
 • Aktivt samtykke og personvernerklæring
 • Logger over endringer på hvert medlem
 • Notater på hvert medlem
 • Håndtering av familiemedlemskap
 • Håndtering av bedriftsmedlemskap

For generalsekretær

 • Dashboard som viser foreningens nøkkeltall

 • Rapportgenerator for medlemmer

 • Kontingentrapport over betalinger og medlemskap

 • Verktøy for filtrering og utsending av e-post og SMS til medlemmer og kontakter

Du kan også få skreddersydd funksjonalitet på Choo i Skyen. Kontakt oss om hva du ønsker.

Be om prisoverslag

Gi oss litt informasjon om deg selv så vi kan gi deg et overslag på hva Choo i Skyen vil koste for deg.

Selskapet
Om oss
Blogg
Kontakt oss
Org.nr.: 990 958 971
Kontakt oss
logo-vopps.png
icon-fb.png
icon-tw.png
icon-insta.png