• Teaser
  • Teaser
  • Vi gjør komplekse applikasjoner brukervennlige

  • Vi hjelper dere med strategi, design og teknologi

Choo-hjerteChoo leveres som nettskytjeneste, det vil si at det kreves ingen installasjon på egne servere eller pc-er. Choo driftes med forskjellige sikkerhetsnivåer avhenging av om innholdet er sensitivt eller ikke. Våre nettsky-servere er plassert i Norge i profesjonelle datasentre med redundans for strøm og Internett.

Kontakt oss for å få vite mer om hvordan vi drifter Choo i nettskyen!