• Teaser
  • Teaser
  • Vi gjør komplekse applikasjoner brukervennlige

  • Vi hjelper dere med strategi, design og teknologi

kabelskyVi leverer nettskydrift av mange ulike webapplikasjoner, det vil si at det kreves ingen installasjon på egne servere eller pc-er. Vi kan tilby nettskydrift med forskjellige sikkerhetsnivåer avhengig av krav til applikasjonene og innhold i databasene. Våre nettsky-servere er plassert i Norge i profesjonelle datasentre med redundans for strøm og Internett.

Kontakt oss for å få vite mer om hvordan vi drifter webapplikasjoner i nettskyen!