• Teaser
  • Teaser
  • Vi gjør komplekse applikasjoner brukervennlige

  • Vi hjelper dere med strategi, design og teknologi

Vi leverer virtuelle servere i nettskyen med ulike applikasjoner. I dag drifter vi blant annet Visma, Mamut, Huldt og Lillevik, Exchange og Sharepoint. Våre nettsky-servere er plassert i Norge i profesjonelle datasentre med redundans for strøm og Internett.

Kontakt oss for å få vite mer om hvordan vi drifter applikasjoner i nettskyen!