Søk
  • Jens Christian Bang

OFFSHORING = PROFESJONALISMEDe fleste norske bedrifter som benytter seg av offshore-ressurser, gjør dette av kostnadsmessige årsaker samt for å skaffe seg tilgang til riktig kompetanse. Etter mange års arbeid med offshore til selskaper i både Latvia og Ukraina har Already On erfart at gevinstene er flere.

Den første lærdommen var at man ikke kan sette bort arbeid til flinke og høyt utdannede ressurser fra lavkostland på samme måte som man delegerer oppgaver til en norsk ressurs. Denne typen offshoring fungerer som regel mindre bra. På grunn av geografisk og kulturell avstand er det viktig å sette bort større tjenesteområder fremfor å sette bort enkeltoppgaver. På denne måten blir det færre geografiske og kulturelle hindre å passere. Man gjør større avklaringer og lar det være opp til offshore-lokasjonene å løse/delegere enkeltoppgaver innenfor egen organisasjon, eller med andre ord, innenfor eget geografisk område og egen kulturell/språklig hjemmebane.

Already On gikk derfor allerede i 2008 over til å "outsource" oppgaver fremfor å delegere enkeltoppgaver til våre offshore-lokasjoner.

Å outsource er ikke uten utfordringer. I en organisasjon hvor alle ressursene befinner seg i Norge, er behovet for gode prosesser, avklart ansvarsfordeling tydelige oppgavebeskrivelser mindre nødvendig enn når man jobber på tvers av geografiske, kulturelle og språklige grenser. Når man har alle ressurser på samme lokasjon, gjerne plassert i åpent landskap, kan man kompensere gjennom daglige interne avklaringer. Dette er imidlertid ofte det samme som ineffektivitet og til dels uavklart ansvar og uavklarte roller. Bevisstheten om at det finnes forbedringspotensial, blir borte, og mye tid går med til å kompensere for manglende profesjonalitet. En av de viktigste forutsetningene for en vellykket outsourcing-modell er at prosesser, roller og ansvar er tydelig definert. For Already On har outsourcing av utviklingsoppgaver til Ukraina fremtvunget at vi må ha sterke og avklarte roller og prosesser, samt tydelig definert ansvar for hvem som skal gjøre hva. Salg, prosjekt og produksjonsprosessen er definert, de ulike rollene i de ulike fasene er bekledt. I tillegg er utbredte metodeverk som for eksempel PMI og SCRUM meget viktige arbeidsverktøy for å sikre dette.

For Already On er derfor outsourcing til Ukraina ikke bare et verktøy for å redusere kostnader og sikre tilgang til høy kompetanse, det er også en forretningsmodell som fremtvinger økt profesjonalisme i hele prosessen fra salg til produksjon.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Selskapet
Om oss
Blogg
Kontakt oss
Org.nr.: 990 958 971
Kontakt oss
logo-vopps.png
icon-fb.png
icon-tw.png
icon-insta.png