Søk
  • Jens Christian Bang

HVA ER UX - USER EXPERIENCE?


I denne bloggen skal vi skrive om UX og usabilty, to uttrykk som brukes om hverandre og forvirrer mange.


Hva er UX - user experience?

Det nye moteordet det siste året er forkortelsen UX. I det siste er uttrykket blitt brukt som prosjektnavn for Joomla 3.0 UX og i bloggen uxfreak.com om brukergrensesnitt. User experience er den følelsen en får ved å bruke en gjenstand eller et IT-system.

Et eksempel på UX fra dagliglivet som mange vil kjenne igjen, er betydningen av å ha en skarp kniv. Alle som har prøvd å skjære en tomat med en skarp kniv, kjenner igjen den gode brukeropplevelsen når kniven skjærer gjennom skinnet på tomaten og produserer jevne, fine tomatskiver. Følelsen av å bruke en skarp kniv er UX. Skarpheten, som er knivens egenskap, er usability. For å kunne foreta vurderinger av UX er det derfor nødvendig å vite noe om usability.

Hva er usability?

Usability beskriver egenskapene til et objekt relatert til bruken av det. I henhold til Jakob Nielsens bok Designing Web Usability (1999) kan disse egenskapene deles inn i følgende fem områder:

1. Learnability 2. Efficiency 3. Memorability 4. Errors 5. Satisfaction

I forbindelse med it-systemer er learnability hvor enkelt systemet er å forstå og å lære. Efficiency betegner hvor raskt og effektivt systemet er å bruke. Memorability sier noe om hvor lett systemets funksjoner og veier til funksjoner er å huske fra gang til gang når de brukes. Errors er hvor godt systemet er til å forhindre at brukeren gjør feil og hvordan systemet løser feilsituasjoner som brukeren havner i. Satisfaction er hvor tilfredsstillende systemet er å bruke. Et system med et pent og oversiktlig design vil gjerne være mer tilfredsstillende enn et system som ikke har disse egenskapene.

Følelsen ved UX

Jakob Nielsens fem områder innen usability vil også være knyttet til UX. Brukere vil ha ulike opplevelser og oppfatninger innen hvert av områdene. De vil raskt ha en oppfatning av om et it-system er lett å lære eller om det er effektivt å bruke. En medlemskonsulent i et forbund som bruker medlemssystemet flere timer hver dag, vil oppleve om systemet reagerer raskt og har korte menyveier til funksjonene. En tillitsvalgt som skal hente ut en rapport i medlemssystemet, vil oppleve om det er enkelt å gjenkjenne hvordan funksjonene utføres. Fordi brukere har ulike kunnskapsnivåer og oppgaver, vil et og samme system gi ulik UX.

For å finne ut hvordan brukere opplever et system, må systemet testes av forskjellige brukergrupper. De som har utviklet systemet eller som har skrevet kravspesifikasjonene til systemet, er ikke de riktige forsøkspersonene, de vet nemlig allerede hvordan systemet fungerer. De beste forsøkspersonene er de fremtidige brukerne av systemet. Bare slik kan systemets UX og usability måles.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

IBM

Selskapet
Om oss
Blogg
Kontakt oss
Org.nr.: 990 958 971
Kontakt oss
logo-vopps.png
icon-fb.png
icon-tw.png
icon-insta.png