Søk
  • Jens Christian Bang

KONFERANSEN TEKNOLOGI FOR ALLENorges Blindeforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Microsoft inviterte til halvdagskonferansen fredag 26. april. I løpet av 2013 kommer det nye forskrifter som krever at alle nye nettsider skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. Dette kalles universell utforming av teknologi.

Til venstre i bilde, Arnt Holte, ass. generalsekretær, Norges Blindeforbund og president i World Blind Union, til høyre, statsråd Rigmor Aasrud.

Av god, gammel vane siktet jeg meg inn på første rad. Fordelen med å sikte første rad er at den alltid er ledig, andre er for beskjedne og setter seg fra andre rad og bakover, og man får orkesterplass til foredraget. Ulempen med første rad er at det er upassende å sovne, men jeg hadde fått kaffe, så det så lovende ut. Blant foredragsholderne var statsråd Rigmor Aasrud, og fem minutter før konferansen skulle starte, kom hun marsjerende inn sammen med sin adjutant (eller noe). Rigmor hadde tydeligvis også lært seg trikset med at første rekke var ledig, så et øyeblikk senere dumper hun ned på stolen ved siden av meg, strekker ut hånden og presenterer seg som Rigmor Aasrud. Jeg presenterer meg selv høflig, og snart er vi i gang med småprat om rushtrafikk og parkeringsplasser. Et par minutter sener er konferansen i gang og praten dør ut.

Essensen i konferansen var at universell utforming for nettsteder og IKT-løsninger blir besluttet påbudt 1. juli og vil gjelde for alle nye leveranser fra 1. juli 2014. I 2021 skal alle nettsteder og IKT-løsninger være universelt utformet. Universell utforming innebærer at IKT-løsninger skal være bygget på en slik måte at personer med funksjonshemninger, og da særlig svaksynte og blinde, skal kunne bruke systemet.

Poenget til alle foredragsholderne var at universell utforming er noe som er bra for alle. Dersom et nettsted er enkelt å bruke for en svaksynt, er det også enkelt å bruke for hvem som helst. Universell utforming er egenskaper som at det skal være mulig å se sidene i høy kontrast, at skriften skal kunne forstørres og at bilder skal ha tekstbeskrivelser. Journalist Kenneth Christensen fra Computerworld var til stede. Når eller hvis han kommer med sin artikkel om seminaret vil linken til den bli lagt ut her.

Ellers finnes det mer om universell utforming hos Difi her - der finnes det også en «Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter».

#Tips #Utvikling

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Selskapet
Om oss
Blogg
Kontakt oss
Org.nr.: 990 958 971
Kontakt oss
logo-vopps.png
icon-fb.png
icon-tw.png
icon-insta.png