Søk
  • Jens Christian Bang

SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN HAR VALGT CHOO SOM PERSONALSYSTEM


Already On har merket at medlemsorganisasjoner i økende grad ønsker å tilby medlemstjenester digitalt gjennom «Min side». Dette er tjenester som kurspåmelding, kommunikasjon med organisasjonen, stipendsøknader, konkurranseinnmeldinger og innrapporteringer. Denne formen for interaktiv «Min side» gjorde at medlemssystemet Choo også var egent som et personalsystem for Skuespiller- og danseralliansen (Alliansen). «Min side» blir en personalportal med bl.a. kurs og konferansepåmelding, innrapportering av fravær og utregninger om ansattes tidskontoer. I tillegg skal Alliansen bruke Choo som sitt «arbeidsrom» for å administrere ansatte og webpubliseringsdelen i Choo (Joomla) som ny Webportal.


Registreringsbilde for arbeidssøkere til Alliansen

Behov i ny nettløsning

Skuespiller- og danseralliansen (Alliansen) ønsket en løsning som skulle gjøre all skriftlig kommunikasjon og saksbehandling elektronisk, for skuespillere og dansere (kunstnere) som søker ansettelse, for allerede ansatte kunstnere og administrasjonen. Ønskede arbeidsområder er webportal, «Min side» for søkere og ansatte kunstnere, samt behandlingssider for administrasjonen.

Behov i den nye løsningen ble presentert for flere utviklingsselskap med ulike størrelser og teknologiplattform. Already On var et av disse, og tilbød et løsningsforslag basert på medlemssystemet Choo. I Choo finnes allerede «Min side», webportal og administrasjon av personer og andre tilpassede registre. Valget av Choo ble gjort ut fra en totalvurdering av pris, løsningsforslag og leveransekapasitet.

"Vi er stolte over å ha blitt valgt. Samtidig sier det oss noe om hvor allsidig Choo er til å løse et stort spekter avanserte oppgaver relatert til personregistre.", sier daglig leder Jens Christian Bang i Already On.

Skuespiller- og danseralliansen (Alliansen) har som formål å sikre at ansatte dansere og skuespillere (kunstnere) har rettigheter og inntekter mellom eksterne oppdrag, samt legge til rette ekstern sysselsetting og kompetansebygging. Skuespiller- og danseralliansen eies av Norsk Skuespillerforbund (NSF), Norske Dansekunstnere (NoDa) og Norsk teater- og orkesterforening (NTO) og er finansiert med tilskudd fra Kulturdepartementet. www.skuda.no

Funksjonalitet

Webportal

Den nye digitale plattform for Skuespiller- og danseralliansen vil inneholde webportal der selskapet presenteres med nyheter, ansatte kunstnere, kurs, FAQ, kontakt oss og mer av det som ofte finnes på bedrifters nettsider. Denne delen løses med siste versjon Joomla CMS. Nettstedet blir med maler designet etter alliansens designprofil og Joomla-komponenter som dekker funksjonskravene. Nettstedet blir integrert med Choo og «Min side».

«Min side»

Kunstnere som søker ansettelse og ansatte kunstnere vil benytte seg av «Min side» som et digitalt kontaktpunkt med Alliansen.

Søkere om ansettelse

Dansere og skuespillere som søker om ansettelse i Alliansen vil registrere seg og sin karriere i «Min side». I systemet vil søkerne laste opp relevant dokumentasjon. For å sikre at registreringen av informasjonen blir enkel for arbeidssøkerne, gjennomføres brukertesting så fort første designforslag foreligger. Dette gir verdifulle tilbakemeldinger om hvilke justeringer som er nødvendig.

Ansatte kunstnere

For nåværende ansatte kunstnere brukes «Min side» til å oppdatere eksisterende profil og all skriftlig kommunikasjon til og fra administrasjonen. Kunstnerne er ansatt med en tidskonto og skal ha eksterne engasjementer og oppdrag innenfor sin profesjon. Alle permisjoner registreres på «Min side», og godkjennes av administrasjonen. Ansatte kunstnere vil på «Min side» kunne ha oversikt over sin tidskonto. Kunstnerne skal også kunne publisere informasjon om forestillinger som de er med i. Dette registreres i «Min side» og vises i webportalen.

«Arbeidsrom»

Administrasjonen i alliansen arbeider med søkere, ansatte kunstnere og aktiviteter relatert til disse. Arbeidsrommet for disse oppgavene blir i Choo-s arbeidsrom (backend). Arbeidsrommet vil vise lister over ansatte, søkere og andre relevante personer. Nye stillinger utlyses på webportalen etter å ha blitt utformet og forberedt i arbeidsrommet. Søknadene kommer inn via «Min side» og behandles i arbeidsrommet. Fra arbeidsrommet vil administrasjonen sende ut meldinger til både søkere og ansatte kunstnere. Videre vil administrasjonen planlegge og invitere til kurs som kunstnere kan melde seg på. Arbeidsrommet vil også være stedet der det trekkes ut rapporter, statistikker og fil for overføring til lønnssystemet.

Det utvikles tekniske løsninger i Choo med funksjoner Skuespiller- og danseralliansen skal ha for søkere, ansatte kunstnere og administrasjonen.

Personalsystemet blir levert i flere releaser der den første er allerede i drift. Leveranseteamet består av designer og prosjektkoordinator fra Norge, prosjektleder, teamleder og utviklere fra Ukraina.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

IBM

Selskapet
Om oss
Blogg
Kontakt oss
Org.nr.: 990 958 971
Kontakt oss
logo-vopps.png
icon-fb.png
icon-tw.png
icon-insta.png