Søk
  • Jens Christian Bang

Kunde-workshops i Ukraina


Choos utviklingsteam befinner seg i Ukraina, nærmere bestemt i byen Sumy som ligger nordøst i landet og har i underkant av 300 000 innbyggere. Flere av kundene våre har vært i Ukraina for å møte sitt utviklingsteam der. I øyeblikket har vi nærmere 40 ansatte, som jobber med utvikling av webapplikasjoner og å utvikle og spesialtilpasse medlemssystemet Choo for hver enkelt kunde.


HVILKE FORDELER HAR DET FOR KUNDENE Å REISE TIL SUMY?

Når noen av våre kunder blir med på workshop i Sumy, får de anledning til å treffe alle som deltar i prosjektet deres; prosjektleder, forretningsanalytiker, teknisk produktansvarlig, utviklere, testere, HTML-utviklere og designer. Et slikt møte gir en helt unik mulighet for gjensidig forståelse, og ikke minst gir det utviklingsteamet en dypere oppfatning av kundens forretning. I tillegg er slike møter åpenbart bra for samarbeidet, og de er inspirerende både for dem som jobber med å utvikle systemet, og for dem som skal bruke det. Dessuten er det naturligvis spennende for nordmenn å få se Ukraina.

Det er selvfølgelig ingen forutsetning at våre kunder deltar på workshop i Ukraina. Den normale arbeidsformen når kunden ikke kommer til Sumy, er at en forretningsanalytiker fra utvikllingsteamet kommer til Norge og har flere workshops med kunden her. Men for store prosjekter anbefaler vi så absolutt at kunden blir med til Sumy og møter teamet der. Det samme gjelder for langvarige leverandørforhold og løpende utvikling over flere år. For alle organisasjoner som er opptatt av hele tiden å videreutvikle sin strategiske digitale plattform, vil dette være helt naturlig.

Valg av medlemssystem er et av de viktigste valg bedriften eller foreningen gjør, og fordi Choos strategiske verdier ikke bare gir selskapet et nytt verktøy, men er drivkraften som endrer aktivitetsnivået, sier det seg selv at tett oppfølging underveis kan være noe av det smarteste man investerer i.

UKRAINA HAR EN LANG HISTORIE

I vikingtiden var landet del av det store Kievriket som hadde tett kontakt med norske og svenske vikinger. Den norske kongen Harald Hardråde var gift med Ellisiv, datter av storfyrsten i Kiev. Så forbindelsen mellom Norge og Ukraina er slett ikke av ny dato. Under sovjettiden var Ukraina en viktig del av Sovjetunionen og ble omtalt som Sovjets kornkammer.

Nå for tiden er Ukraina mest omtalt i vestlig presse på grunn av krigen der. Krigshandlingene foregår i Donetsk, som er langt unna Sumy. Ukraina er et digert land, større enn Nederland, Belgia, Tyskland, Sveits, Østerrike, Luxembourg og Danmark til sammen! Fra Sumy til Donetsk tar det omkring 15 timer med buss. Så det er ingen fare verken for norske besøkende i Sumy eller for ansatte som bor og arbeider der. Men krig er selvfølgelig alltid ille for dem som rammes av den.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

IBM

Selskapet
Om oss
Blogg
Kontakt oss
Org.nr.: 990 958 971
Kontakt oss
logo-vopps.png
icon-fb.png
icon-tw.png
icon-insta.png