Søk
  • Jens Christian Bang

2 VIKTIGE DIGITALISERINGS-GREP FOR ORGANISASJONERDigitalisering er svaret på mange av de store effektiviseringsmulighetene i offentlig sektor, samt for å ta ut produktivitetsforbedringer i samfunnet generelt.

Få snakker imidlertid om digitalisering av organisasjons-Norge. Hva betyr det da? Også organisasjoner bør vurdere sitt potensiale når det gjelder digitalisering. Det er 2 tilnærminger som er naturlige til dette tema;

1. Hva ønsker mine medlemmer (kunder) av digitale verktøy og samhandlings- arenaer?

2. Hvilke kvalitetsforbedringer og effektivitetseffekter kan jeg få av digitale verktøy?

Det høres så komplisert ut, men det er egentlig ganske enkelt. De største barrierene er i dag ikke teknologi, men snarer hvordan man jobber og hvilke ambisjoner man har.

For å møte utfordringen om å digitalisere egen organisasjon, er det derfor viktig å starte med egne ambisjoner. Hva er det vi ønsker å oppnå? I hvilken grad er vi villige til å endre vår egen kompetanse, måten vi arbeider og samhandler med våre medlemmer på?

Kjør en brainstorming rundt dette temaet på neste møte i administrasjonen eller lokallagslederssamling og det vil komme opp mange nye interessante ideer.

#Digitalisering #Norge #Organisasjon

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

IBM

Selskapet
Om oss
Blogg
Kontakt oss
Org.nr.: 990 958 971
Kontakt oss
logo-vopps.png
icon-fb.png
icon-tw.png
icon-insta.png