Søk
  • Jens Christian Bang

HVORDAN UTVIKLE MOBIL APP?Utvikling av app-er har foregått i lang tid og app er i dag et modent produkt. Flere bedrifter vurderer egenproduserte app-er som en naturlig del av IT-plattformen. App-er, som tidligere, ble forbundet med underholdning og spill brukes nå i større grad som et verktøy for å understøtte bedrifters forretningsprosesser. Slike app-er kalles forretnings-app-er. Siden disse app-ene er strategisk viktige for bedriften sier gjerne gründere «App first» eller «App først». Med dette menes at det at det er viktigere å utvikle et app-grensesnitt enn et tradisjonelt webgrensesnitt. Et eksempel på dette er Instagram som kom som en app lenge før tjenesten ble tilgjengelig på tradisjonell web. Smarttelefonens posisjon som arbeidsverktøy for næringslivet styrkes daglig og befester derfor «app first»-filosofien.

App-utvikling

Utviklingsarbeidet av app-er er mer komplisert enn av tradisjonell webløsning. Dette kommer i hovedsak av to grunner:

1. App-er skal distribueres og installeres på smarttelefon

2. App-er må utvikles både for iPhone og Android telefoner

Disse to punktene gjør at et app-prosjekt vil være mer tidkrevende enn et vanlig webprosjekt.

Tre teknologier i et prosjekt

Forretnings-app-er vil lagre og bearbeide data i dialog med en sentral server. Data som innhentes fra en app-bruker skal senere deles med en annen app-bruker. Av denne grunn trengs sentral serverløsning og app-løsinger. I tillegg er det problematikken med flere typer smarttelefoner som hver skal ha sin type app. De to viktigste er Android og iPhone, men det finnes også Windows-telefoner og andre mindre smarttelefontyper. Dersom app-er skal utvikles på best mulig måte må de kodes for hver enkelt telefons operativsystem. Det vil si at app-en utvikle to ganger, gitt at vi utelukker Windows og andre; en gang for iPhone og en gang for Android. Dette kalles en «nativ» løsning.

Her er utviklingsspråkene:

1. App for iOS og iPhone codes i Objective C

2. App for Android utvikles i Java.

3. Sentral løsning for administrasjon og datalagring. Den sentrale løsningen kan utvikles på flere plattformer som f.eks. PHP, Node.js eller C#.

Hybrid løsning

Et alternativ til «Tre teknologier i et prosjekt» er en cross-plattform løsning. Med denne metoden kodes app-ene en gang og koden kompileres til hver av telefonoperativsystemene. Denne fremgangsmåten kan gi inntrykk av å være effektivt og tidsbesparende, men den har noen ulemper. I forhold til å utvikle hver app-ene fra grunn av i Objective C og Java vil hybridløsningen ha en del begrensninger for telefonfunksjoner som f.eks. «notification» og i brukergrensesnittet. Om en hybrid løsning kan brukes eller ikke må vurderes i hvert enkelt prosjekt. Med en hybrid løsning kan tidsforbruket nærmest halveres for app-utvikling, og dermed også prisen.

Hvor mye koster en app?

Prisen på et utviklingsprosjekt kan variere mye ut fra krav til funksjonalitet, brukergrensesnitt og nativ eller hybrid. For å få et prisestimat er det nødvendig med en muntlig eller skriftlig beskrivelse av app-en. Vi i Already On kan gi et estimat, ring oss på 92055411 eller e-post til kontakt@alreadyon.com Dersom du ønsker en oppskrift på hvordan man spesifiserer et prosjekt kan du laste ned e-boken Optimal start her: https://www.alreadyon.com/optimalstart

#2016 #2017 #apputvikling #hvormyekosteranapp #Mobilapp #Norge #tehnologier

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

IBM

Selskapet
Om oss
Blogg
Kontakt oss
Org.nr.: 990 958 971
Kontakt oss
logo-vopps.png
icon-fb.png
icon-tw.png
icon-insta.png