Søk
  • Jens Christian Bang

KVINNER I IT-BRANSJEN: TRENDER I NORGE OG UKRAINA 2016Kvinner i IT-bansjen har oppnådd mye i løpet av de siste årene. I bransjen som tradisjonelt sett er mannsdominert ser vi blant annet at: Yahoo ledes av Marissa Mayer, IBM ledes av Virginia Rometty og Sheryl Sandberg ble den første kvinnen i Facebook-styret. Forbes lager en årlig liste over mektige kvinner. Klikk her for å se mer: The most powerful women in tech 2015

NORGE OG UKRAINA

I Norge er prosentandelen av kvinner som jobber i IT-bransjen relativt høy og estimatet for 2016 beregnes til 24%. For mer info se: Stadig flere kvinner i IT-bransjen . Norge har jo en velutviklet IT-bransje, men hva med land der IT-bransjen nettopp har begynt å vokse? La oss ta en titt på Ukraina. Der er IT-bransjen under utvikling, men allikevel er den Ukrainas tredje største eksportvare. Den står totalt sett for 5 milliarder dollar i eksportverdi. På toppen finner vi landbrukssektoren og metallurgi som hennholdsvis står for 17 og 14 milliarder dollar i 2015. IT-sektoren i Ukraina vokser raskt. I dag omfatter den ca 74 000 arbeidsplasser og det forventes en dobling av dette tallet innen 2020.

Men hva med kvinners rolle i sektoren? Ifølge en studie utført av «dou.ua» står kvinner for ca 14,3 % av arbeiderne i IT-bransjen i Ukraina i 2015. Dette tallet øker langsomt og estimeringen for 2016 viser en økning på 2 %. Kvinnene er hovedsakelig ansatt i områder som software testing - 60 %, forretningsanalyse - 20 % og innenfor koding representerer kvinner bare 8%.

Mange er nok kjent med at markedet i Ukraina har en paradoks situasjon – landet har svært mange dyktige IT-spesialister, men på grunn av dårlige engelskkunnskaper begrenses mengden av internasjonale prosjekter. Derfor er det viktig å legge til rette for at spessielt de unge spesialistene får en mulighet til å utvikle seg i det engelske språket mens de jobber. Dette er de ukrainske ansatte i Already On så heldige å få gjennom sin Europeiske virksomhet. Her gjør også kvinner en god jobb med å lære seg språk og å opprettholde internasjonale relasjoner.


Vi utførte noen spørreundersøkelser for å få et klarere bilde av kvinner i IT-bransjen både i vårt norske og ukrainske kontor. Det er også interessant at når Already On startet på sitt første prosjekt med det Ukrainske kontoret var det kun en kvinne på det norske og ingen på det ukrainske kontoret. Etter 6 år er det fortsatt en kvinne som arbeider i Oslo men i dag er det hele 17 kvinner som jobber i Sumy, Ukraina.

Emilie Linquist, product and UX Director i Already On, sier at Already On først besluttet å outsource programmeringsarbeid til Ukraina. Dette fordi man kan finne høyt utdannede og teknisk dyktige mennesker som jobber i et lavkostland. Dette er et konkurransefortrinn for Ukraina. Allerede i 2012 besluttet ledelsen i Ukraina og Norge at det skulle ansettes kvinner i Ukraina. Jens Christian Bang, CEO i Already On, fremhevet følgende fordeler i kvinners tilstedeværelse i IT-team: Vi har erfart at de teamene som inkluderer representanter av ulike kjønn har en tendens til å være mer kreative og produktive. Vi skapte mer innovative produkter fordi kvinner var involvert i prosessen.

KVINNENE I ALREADY ON

Her samler vi litt data om damene i det Ukrainske kontoret. Vi ser på alder, sivilstatus, engelskkunnskaper, kjæledyr, sport og hobby for å danne et kollektivt portrett av en IT dame i 2016.


Snittalderen på kvinnene er 24 år. Prosentmessig fordeling av arbeidsoppgaver blandt kvinnene: prosjektledelse og forretningsanalyse - 34 %; programvareutvikling - 18 %; kvalitetssikring - 12 %; HR - 12 %, administrasjon – 12 %; markedsføring - 12 %. Så, 64 % av kvinnene har et teknologiorientert arbeid, 36 % av kvinnene har administrative arbeidsoppgaver.


De fleste av dem er i forhold så de er ikke helt «gift» med jobben. Siden de er unge, er det få som har barn.


Bare 1 av 3 har studert programmering, resten har tatt økonomi og ledelse. Flertallet av jentene har høyt nivå innen engelsk og de bruker det ofte. Dette skiller seg litt ut fra resten av IT selskapene i Ukraina.


Når vi snakker om hobbyer kan vi nevne at jentene liker litt ulike aktiviteter som for eksempel lesing, reiser, kreativitet og så videre. Angående transport bruker de fleste av jentene bena, noe som selvfølgelig er bra for helsen, men ikke nok med det: 94% av dem er aktive innenfor sport på jevnlig basis.

Når jeg spurte vår quality assessment lead om et intervju var hun opptatt med å utvikle og forbedre medlemssystemet Choo, men vi fikk til et hyggelig intervju.

QA I ALREADY ON - DIANA TOKAR


Hvorfor valgte du å studere Anvendt Matematikk?

Jeg har likt eksakt vitenskap siden jeg gikk på videregående. Jeg valgte å studere i en fysisk-matematisk klasse hvor kjemi, matematikk og informatikk var fascinerende fag for meg. Når jeg skulle velge en spesialisering på universitetet innså jeg at folk flest foretrekker økonom eller advokat, men jeg følte ikke at dette var noe for meg. En av de viktigste faktorene som hjalp meg å forstå hva jeg liker var en polyteknisk klasse i Anvendt Matematikk på skolen vår. Den ble de ledet av en kvinnelig mastergradstudent som fortalte en masse interessante ting og det var sannsynligvis hennes entusiasme og hengivenhet som påvirket meg.

Hvordan fikk du en jobb innen IT?

Jeg tok et 3-måneders kurs som heter Test automatisering (TA). Dette kurset fokuserte på ledelseskvalitet i IT-prosjekter. Programmet til TA inkluderer blant annet: grunnleggende HTML, Java Script, XML, XPath; SVN; grunnleggende Java; prinsippene for eksepsjonell håndtering; utvikling av auto tester på Java-språket ved testing av «white boks» (JUnit) og «black box» (Selenium WebDriver); rammeverk for automatisering (Apache Maven) og instrumenter for testing web-apper (Firebug, FirePath og Chrome DevTool).

Hva interesserer deg mest ved å jobbe i IT?

Jeg vil faktisk nevne to ting: for det første liker jeg mangfoldet av oppgaver, et stort utvalg av forskjellige og interessante prosjekter og mange muligheter og områder for utbygging. For det andre er IT i en gjennombruddsfase i Ukraina - det er spennende å selv være involvert i utviklingen av IT-virksomheten og se prosessen fra innsiden.

Hvilke prosjekt husker du best og hvorfor?

Jeg liker interessante prosjekter hvor jeg kan utvikle meg selv. Jeg var en del av teamet som arbeidet med prosjektet for Grafill og det likte jeg svært godt.

Hvilke fordeler og utfordringer er det ved å være kvinne innen IT?

Den største fordelen er at jeg ikke blir sett annerledes på fordi jeg er kvinne innen IT. Jeg har faktisk ikke opplevd det. Kolleger oppfatter meg på bakgrunn av mine ferdigheter og evner og ikke på bakgrunn av mitt kjønn. Her kan jeg sette pris på mine personlige prestasjoner på samme nivå som menn.

Når vi snakker om utfordringene kan jeg si at kvinner ofte frykter konsekvensen av fødselspermisjon. I Ukraina er det fortsatt ikke så spredt som i andre Europeiske land at menn går i fødselspermisjon og alle kvinner kan potensielt forlate arbeidsplassen i 2-3 år. Derfor er det alltid en risiko for at selskapet vil foretrekke å investere tid og penger på en medarbeider som vil være i stand til å jobbe hele tiden. Denne situasjonen møter kvinner på alle felt så jeg ønsker ikke å si at det er typisk problem i IT-bransjen.

Jeg er veldig glad for at ansattes fleksibilitet vokser hvert år og vi har ikke bare hjemmekontor vi kan også jobbe fra utlandet.

Tror du det er vanskeligere for kvinner å få en erkjennelse?

Egentlig tror jeg ikke det. Generelt for damene i IT er det vanskeligere å bli en leder, men slik statistikk finner man i ethvert område. Noen ganger kan man selvfølgelig møte mennesker som er fordomsfulle og som ikke vil lytte til kvinners råd. Noen kan også stille spørsmålstegn til din beslutning siden du er jente, men dette skjer ikke så ofte. Det jevner ut situasjonen at IT er et relativt ungt felt med mange unge mennesker som begynner å jobbe fra samme posisjon, alder og i de samme teamene. Jeg antar at det hender at mer erfarne ansatte ikke ønsker å jobbe under ledelse av kvinner, særlig hvis hun er ung, men en ung mann kan også være i en slik posisjon. Da er det bare kunnskap, praktiske og psykologiske ferdigheter som kan bidra til å få respekt og anerkjennelse.

Hva synes du vi bør gjøre med det?

Jeg tror den beste måten vi kan øke kvinners mulighet til å få erkjennelse er å slutte å sette kvinner i en egen kategori. Med det mener jeg at ledere i IT-bransjen trenger bare å sette pris på erfaring og kunnskap over kjønnsidentitet.

Hvilke positive ting bidrar kvinner til i IT virksomhet?

Jeg vil si at jenter er mer fleksible i svar på hyppige endringer i krav og kan lettere tilpasse seg dem. I Already On vil jeg si at jentene er bedre på engelsk og norsk og det er lettere å kommunisere med kunder da. Kvinnelige ledere er mer i stand til å forene teamet, fordi de er mer tilbøyelig til dialog eller team- building.

Hvilke kvinner i IT-bransjen inspirerer deg mest?

La meg tenke. Akkurat nå er det Safra Catz (Co-CEO i Oracle). Hun ser ut til å være en mektig og selvlagd kvinne og jeg er imponert over hennes prestasjoner i IT-bransjen.

Hvilke råd ville du ha gitt til en kvinne som skulle starte innen IT?

Ikke vær redd for utfordringer. Hvis IT-jobben virkelig tiltrekker deg, kan du bare plukke opp utfordringene og lære mens du går. Fra min personlige erfaring kan jeg si at hvis du vil utvikle deg selv som en god spesialist vil du aldri angre på det. Som en bonus får du jobbe med mennesker på samme alder og møte folk med samme interesser og har arbeidsrelaterte emner å snakke om. Det er fantastisk å jobbe i en slik atmosfære.

#2015 #2016 #flerekvinner #IT #jobbeiIT #kvinneriITbransjen #Norge #prosentavkvinner #statistikken #trender #Ukraina

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

IBM

Selskapet
Om oss
Blogg
Kontakt oss
Org.nr.: 990 958 971
Kontakt oss
logo-vopps.png
icon-fb.png
icon-tw.png
icon-insta.png