Søk
  • Jens Christian Bang

BØR DU DIGITALISERE FORRETNINGSRUTINENE DINE?Norsk Kompetanseregister AS – et digitalt transformasjonseventyr.

Forretningslivet i det 21 århundret er et evig maratonløp mot digitalisering, forbedringer, teknologisk utvikling og automatisering av forretningen. Forutsetningen for at et slikt oppgraderingsløp skal gi positive resultater er forståelse av hvorfor endringene er nødvendige og hva de bringer med seg. Denne refleksjonen var utgangspunkt for eventyret Digitalisering av Norsk Kompetanseregister AS.HVORFOR DIGITALISERER NKR?

Norsk Kompetanseregister AS (NKR) er et norsk selskap som blant annet utsteder profesjonell dokumentasjon for sertifisering av teknisk personell. Etter flere gode samtaler med selskapets direktør Arild Nybø, avdekket vi konkrete utfordringer i selskapets forretningsprosess med særlig potensial for digitalisering:

• De fleste trinnene i prosessen utføres manuelt. • Primære kommunikasjonskanaler er telefon og epost. • Ikke-standardiserte sertifikater (profesjonsdokumenter). • Alle sertifikatene er plastkort som må produseres på nytt hver gang kortet mistes eller ny kompetanse skal legges til. • Ingen etterprøvbar eller enhetlig måte å verifisere kortets ekthet; for lett å forfalske kort.

MÅL FOR DEN DIGITALE TRANSFORMASJONEN.

Hovedutfordringene medfører også andre, mindre utfordringer, som igjen var mer enn nok motivasjon for å sette i gang arbeidet med å digitalt transformere sertifiseringsprosessen hos Norsk Kompetanseregister AS.

Hovedmålene var som følger:

• Forenkle utstedelsesprosessen og livssyklus for sertifikatene. • Designe en løsning som kunne inkorporeres i programvaren som allerede var i bruk. • Kutte ut bruken av plastkort. • Drastisk redusere mengden telefonsamtaler og epost fra kunder • Etablere transparente regler for den administrative prosessen. • Etablere et enhetlig kontrollverktøy for verifisering og autentifisering.

Kort sagt var målet å komme frem til en kundevennlig, transparent, tids- og ressursbesparende løsning.

HVORDAN BLE DIGITALISERINGEN UTFØRT?

Løsningen ble å utvikle en ny webapplikasjon som kunne samhandle med allerede eksisterende programvare (Choo kurs-, konferanse- og medlemssystem) og en mobilapplikasjon (mobilapp) som enkelt kunne installeres og benyttes av sertifikateiere.

Arbeidet var krevende, men takket være godt samarbeid mellom utviklere og en endringsvillig og digitalt moden kunde, fikk vi etablert et kreativt team som klarte å utvikle en sofistikert og brukervennlig løsning; en webapplikasjon og en mobilapp som kan håndtere alle trinn i sertifikatets livssyklus med samtlige brukergruppers involvering.

Webløsningen gjør det mulig å:

• skape elektroniske ordrer for både enkeltpersoner og grupper med ulike typer sertifikater • knytte personlig bilde til ordren • gi elektronisk dokumentasjon for sertifikatets gyldighet • betale hele ordren med kredittkort eller faktura • se oversiktslister og status på alle opprettede ordrer samt motta løpende varsler i forbindelse med ordrebehandlingen • administrere en sentralisert ordrebehandling og godkjenne eller avvise alle innkomne ordrer • legge inn standard sertifikatmaler • håndtere all betaling sentralt • gjennomgå eksisterende sertifikater for å avdekke og forhindre eventuell svindel

Heretter blir det ikke lenger nødvendig for ansatte å ta hundrevis av telefonsamtaler med kunder for å avklare deres informasjon. To klikk er alt som skal til for å etablere en elektronisk forespørsel og motta svar fra sertifikatinnehaveren.

Hva angår brukeren – sertifikatets eier – så er det ikke lenger nødvendig å ha og passe på et plastkort; ved å installere en mobilapp får brukeren tilgang til å:

• se alle sine sertifikater og sjekke alle detaljene knyttet til deres sertifikater • bestille utvidelse eller forlengelse av sertifikatene med bare noen få klikk • betale tjenestene umiddelbart ved hjelp av kredittkort • endre profilinformasjon og gjøre informasjonen tilgjengelig for mulige arbeids- og oppdragsgivere, som i sin tur kan sende elektronisk forespørsel angående profilen

Vår mobilapp er utviklet på React Native Framework som gjør det mulig å gjenbruke en stor del av koden og samtidig skape et brukergrensesnitt som tilfredsstiller retningslinjer og «best practice» for Android og iOS plattformene.

ER DEN DIGITALE TRANSFORMASJONEN FERDIG?

Den nye løsningen kan kanskje høres ut til å være for god til å være sann, med det er alltid rom for ytterligere forbedringer. Det som er helt sikkert er at løsningen ble utviklet som et svar på brukeres rapporterte problemer og våre felles ambisjoner og målsettinger. Det vil nok oppstå noen utfordringer etter lansering av app-en, men vi ser dette som et riktig godt utgangspunkt for videre finjustering og prosessforbedring.

Digitalisering kan kategoriseres etter grad av innovasjon.

• Inkrementell innovasjon – små stegvise forbedringer av eksisterende virksomhet • Strukturell innovasjon – forbedringer i teknologi og prosesser som har stor påvirkning på hele verdikjeden • Disruptiv innovasjon – nye metoder og forretningsmodeller som bryter ned markeder og skaper nye

NKR har med dette gjennomført en større strukturell digital transformasjon og er på god vei mot disruptiv transformasjon.


ETTERORD

Tilbake til det innledende spørsmålet: når bør du begynne å tenke på å digitalisere din forretning? Svaret er: i går… og særlig hvis du faktisk trenger endringene og virkelig forstår at disse endringene vil bringe deg og forretningsutviklingen din opp på et nytt nivå. Det første steget er å skape en digital visjon som hele organisasjonen kan stå bak. Den digitale transformeringen starter med organisatorisk endringsvilje og digital modenhet!

HAR DU SPØRSMÅL?

Har du spørsmål eller bekymringer i forbindelse med digitalisering må du ikke nøle med å spørre oss. Vi vil hjelpe deg å omgjøre følelsene og ideene dine til konkrete resultater.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

IBM

Selskapet
Om oss
Blogg
Kontakt oss
Org.nr.: 990 958 971
Kontakt oss
logo-vopps.png
icon-fb.png
icon-tw.png
icon-insta.png