Søk
  • Jens Christian Bang

Korrekt medlemsregister, ditt ansvar?Vi har tidligere omtalt problemstillinger rundt korrekt medlemsregister og hvordan tilitsvalgte kan bli stilt til ansvar for om deres organisasjon opptrer og rapporterer korrekt til myndighetene.

DEN KATOLSKE KIRKE

www.dagbladet.no - Katolikkrotet omtales medlemsregisteret til Den Katolske Kirke. Det fremkommer mange påstander i artikkelen som ikke vi vil ta stilling til. Men, vi vet hvor viktig det er for deg som tillitsvalgt å kunne ha så presis og god informasjon om dine medlemmer, inkludert oversikt over løpende tilggang og avgang i din medlemsmasse.

DASHBOARD

Vi har derfor laget ett dashbord som viser løpende oversikt over bevegelser i medlemsmassen, og hvor store avganger eller tilgangen på medlemmer umiddelbart blir synlig for organisasjonens ledelse.

Dette er et meget viktig verktøy for å sikre not feil rapportering til myndighetene, og hvor store endringer oppdages og tiltak kan iverksette med en gang. Det gir er innsikt for deg som leder, men også en trygghet for at du ikke kan bli mistenkt for å mangle kontroll eller med overlegg rapporterte gale tall!

FLERE FUNKSJONER I CHOO MEDLEMSSYSTEM

Les mer på www.medlemssystem.com om hvilke funksjoner som finnes i medlemssystemet Choo.

#Choo #Medlemsregister #Medlemssystem

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Selskapet
Om oss
Blogg
Kontakt oss
Org.nr.: 990 958 971
Kontakt oss
logo-vopps.png
icon-fb.png
icon-tw.png
icon-insta.png