Søk
  • Jens Christian Bang

Hva er «business analyst»? BA – «forretningsanalytiker»

En «business analyst», på norsk «forretningsanalytiker», er en brobygger mellom forretning og teknologi i IT-prosjekter. Business analyst-en beskriver hvordan digitaliseringen av prosesser og rutiner skal gjennomføres. Digitaliseringen kan være inkrementell eller strukturell for kostnadsbesparelser eller disruptiv for økt markedskontroll.

"Business analyst" er en brobygger mellom forretning og teknologi

VERDIEN AV EN BUSINESS ANALYST

En forretningsanalytiker viktigste mål er å finne måter å skape verdi for kunden, derfor blir rollen også kalt «Value Manager». Det en BA strever etter er å lage brukervennlige og funksjonelle løsninger som blir tatt i bruk. Det største marerittet for en Business analyst er å utvikle «shelf -ware» dvs. programvare som ikke blir brukt.BUSINESS ANALYST I AGILE TEAM

Tradisjonelt er forretningsanalytikeren en link mellom forretningen og utviklings-teamet. I agile prosjekter finne normalt ikke rollen som forretninganalytiker. Det betyr ikke at oppgavene har forsvunnet, men at forretningsanalytikeren tar andre roller i en mer holistisk sammenheng. Deltakerne i et agilt/smidig prosjekt, både oppdragsgiver og fagfolk skal være mer involvert i prosjektet og forstå forretningsmålene. I denne sammenhengen vil forretningsanalytikeren være pådriver og rådgiver, men da gjerne med et annet navn:


Forretningsanalytiker -> Produkteier

Forretningsanalytiker -> Forretningsekspert

Forretningsanalytiker -> Digitaliseringsleder


Les også Hva er agile? Hva er smidig metodikk?

FORRETNINGSANALYTIKERENS ROLLE I FORPROSJEKTET

I spesifikasjonsfasen eller forprosjektet vil en business analyst være den ledende personen som hjelper kunden med å avdekke behov. En typisk business analyst vil si; «Jeg skal ikke finne ut hva kunden vil ha, men hva kunden trenger». I mange tilfeller vil en kunde ha sine preferanser fra mange års arbeid med gamle systemer og rutiner, og vil derfor ikke kunne se at rutiner og oppgaver kan løses på nye og mer moderne metoder ved hjelp av teknologi. Dersom sluttproduktet blir bygget på gamle rutiner vil gevinsten bli mindre. Derfor er en av de viktigste egenskapene for en forretningsanalytiker å kunne kommunisere og visualisere sine løsningsforslag.

I denne prosessen brukes ulike teknikker som «gjentatte WHYs», User Stories, Personas og Wireframes. Business analyst-en vil i løpet av spesifikasjonsfasen ferdigstille en teknisk spesifikasjon som forklarer hva som skal utvikles. Spesifikasjonen vil inneholde forretningsformål, funksjonelle krav, ikke-funksjonelle krav, wireframes (skisser) og designutkast. Andre deltakere i spesifikasjonsfasen vil typisk være kundens brukere, kundens beslutningstakere (stakeholder), UX designer, prosjektleder, utviklere og devops.


BUSINESS ANALYST I UTVIKLINGSPROSJEKTET

Når utviklingsprosjektet pågår vil business analyst-en ofte inngå som en rådgiver i utviklings-teamet. Dette for å blant annet kvalitetssikre at løsningen understøtter fortetningens mål.

En spesifikasjon vil også sjeldent inneholde alle detaljer da det nesten alltid dukker opp avvik og endringer underveis. En forretningsanalytiker vil også ha en viktig rolle i agile / scrum utviklingsprosjekter. I agile prosjekter blir spesifikasjonen justert underveis basert på erfaringen som gjøres i prosjektet og business analyst-en vil være en viktig rolle i hver eneste «sprint».


RELATERTE ROLLER TIL EN FORRETNINGSANALYTIKER

Avhengig av størrelsen og kompleksiteten på prosjektet vil en business analyst ha tilstøtende eller overlappende oppgaver til følgende roller:

  • Product owner – Produkteier

  • Solution architect - Løsningsarkitekt

  • Scrum master - leder av et agilt prosjekt

  • Project manager – Prosjektleder

  • UX designer – InteraksjonsdesignerBUSINESS ANALYST MED BRANSJEKUNNSKAP ELLER IKKE?

En forretningsanalytiker kan ha kompetanse innen kundens bransje. Det er åpenbart at dette har mange fordeler, men det kan også ha noen fallgruver. En business analyst med bransjekunnskap vil ta en del svar for gitt, det vil si å gjøre forutsettelser uten å forsikre seg at det stemmer. Slike forutsetninger kan føre til store feil og manglende effektivitetsgevinster i sluttproduktet. Derfor kan det i mange tilfeller være tryggest med en business analyst som ikke har bransjekunnskap, men som isteden stiller riktige spørsmål.


FORRETNINGSUTVIKLERENS SITAT

Ikke bare produser applikasjonene riktig, men produser også de riktige applikasjonene.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

IBM

Selskapet
Om oss
Blogg
Kontakt oss
Org.nr.: 990 958 971
Kontakt oss
logo-vopps.png
icon-fb.png
icon-tw.png
icon-insta.png