Spørsmål og svar

 • Hvilke krav bør stilles til en leverandør?

  Før det velges en leverandør, bør en del krav være innfridd. Sjekk om leverandøren har sunn økonomi, dette finnes for eksempel på purehelp.no. Finn også ut hvilke rollepersoner som kommer til å delta i prosjektet, dette kan være prosjektleder, designer, UX-konsulent, forretningsanalytiker, arkitekturrådgiver og utvikler. Be også om referanser.

 • Hvilken teknologikunnskap kreves for å bestille et IT-system?

  I utviklingsprosjekter er det viktig at kunden har inngående kunnskap om egen virksomhet, om forretningsmålene som skal oppnås i forbindelse med prosjektet og hvordan dette skal måles i etterkant. Evne til å forstå disse aspektene, rådgi om prosjektmål og effekt, samt kunnskap om teknologi og teknisk løsning er leverandørens ansvar. Det er en fordel at kunden har en viss allmennkunnskap i webløsninger og prosjekter. Det er viktig å kontrollere at leverandøren innehar riktig kompetanse. I boken «Optimal start» beskrives de vanligste begrepene som brukes innen applikasjonsutvikling. Bestill boken gratis fra denne siden.

 • Hvordan skrive en kravspesifikasjon?

  I en leveransesituasjon er det viktig at kunde og leverandør har samme forståelse av det kommende produktet. Kravspesifikasjonen bør blant annet bestå av en forretningsidé og en kravtabell. Boken «Optimal start» gir en rask innføring i hva som skal gjøres, med praktiske eksempler. Bestill boken gratis på denne siden.

 • Kan utvikling gjøres i flere faser slik at økonomi og effekt måles løpende?

  Moderne prosjektmetodikk er basert på at leveranser gjøres i flere del-leveringer. Filosofien bak Lean UX bygger blant annet på tanken om at applikasjoner i første fase utvikles etter minimumskravet og deretter utvides for å dekke alle behov. Les mer om prosjektmetodikk i boken «Optimal start», den kan bestilles gratis på denne siden.

   

 

  

 

 

 

 

HVORFOR VELGE OSS

 

img2Mye kompetanse til fornuftig pris

Vi er en kompetent og LEAN organisasjon med over 20 års erfaring. I vår tjenestesammensetning benyttes offshore-kapasitet til programvareutvikling. Vi har et meget kompetent kjerneteam i Norge og et skalerbart og erfarent utviklingsapparat i Sumy. Dette gir veldig mye utviklingsarbeid til konkurransedyktige priser.

img3UX er vårt fag

Vi investerer mye i å utvikle vår kompetanseplattform innenfor design og brukeropplevelse. Vi har en meget sterkt fagledelse rundt UX i Norge og yter rådgivning for definering av målgrupper, budskap, innholdsarkitektur og designrammeverk. I UX-arbeidet benyttes brukertesting som et sentralt verktøy for å sikre brukervennlige applikasjoner.

modulFerdige moduler

Vi benytter åpen kildekode-teknologi. Gjennom standard programvare og moderne utviklingsrammeverk har vi utviklet en rekke delapplikasjoner som gjenbrukes i andre prosjekter. For å effektivisere utviklingsarbeidet tilstreber vi å bruke ferdigutviklede komponenter som en del av totalprosjektet.

img1Prosjektmetodikk

Vårt utgangspunkt er alltid kundens kunde og hvilke effekter prosjektet skal gi. Vi benytter «Business Analyst» for å sikre at vi har en krystallklar oppfatning av hva som skal utvikles.
Ved hjelp av skisser etablerer vi klarhet i hva som skal oppnås. I første omgang opererer vi med skisser på papir. Senere i prosjektet arbeider vi med elektroniske skisser og brukertester av disse slik at kunden samt kundens kunde og resten av prosjektteamet har en felles oppfatning av hva som skal leveres. Agile Scrum benyttes som prosjektmetodikk i majoriteten av våre prosjekter. Les mer om vår metodikk her.