Spørsmål og svar

 • Hvilke krav bør stilles til en leverandør?

  Før det velges en leverandør, bør en del krav være innfridd. Sjekk om leverandøren har sunn økonomi, dette finnes for eksempel på purehelp.no. Finn også ut hvilke rollepersoner som kommer til å delta i prosjektet, dette kan være prosjektleder, designer, UX-konsulent, forretningsanalytiker, arkitekturrådgiver og utvikler. Be også om referanser.

 • Hvilken teknologikunnskap kreves for å bestille et IT-system?

  I utviklingsprosjekter er det viktig at kunden har inngående kunnskap om egen virksomhet, om forretningsmålene som skal oppnås i forbindelse med prosjektet og hvordan dette skal måles i etterkant. Evne til å forstå disse aspektene, rådgi om prosjektmål og effekt, samt kunnskap om teknologi og teknisk løsning er leverandørens ansvar. Det er en fordel at kunden har en viss allmennkunnskap i webløsninger og prosjekter. Det er viktig å kontrollere at leverandøren innehar riktig kompetanse. I boken «Optimal start» beskrives de vanligste begrepene som brukes innen applikasjonsutvikling. Bestill boken gratis fra denne siden.

 • Hvordan skrive en kravspesifikasjon?

  I en leveransesituasjon er det viktig at kunde og leverandør har samme forståelse av det kommende produktet. Kravspesifikasjonen bør blant annet bestå av en forretningsidé og en kravtabell. Boken «Optimal start» gir en rask innføring i hva som skal gjøres, med praktiske eksempler. Bestill boken gratis på denne siden.

 • Kan utvikling gjøres i flere faser slik at økonomi og effekt måles løpende?

  Moderne prosjektmetodikk er basert på at leveranser gjøres i flere del-leveringer. Filosofien bak Lean UX bygger blant annet på tanken om at applikasjoner i første fase utvikles etter minimumskravet og deretter utvides for å dekke alle behov. Les mer om prosjektmetodikk i boken «Optimal start», den kan bestilles gratis på denne siden.