Abonnmenets fakturering

Choo Kontingent og Abonnement er et faktureringsprogram som administrerer abonnementsfakturering, kontingentfaktureringer, kursfaktureringer og enkeltfakturaer. Ved hjelp av Choo Kontingent og Abonnement kan organisasjonen sende ut fakturaer i ulike formater og senere kontrollere innbetalingene.  Choo Kontingent og Abonnement er ferdig integrert med applikasjonene Choo Kurs og konferanse og Choo «Min side». Choo Kontingent og Abonnement er en webapplikasjon.

Abonnmenets fakturering

Innføring i hva du kan gjøre for å sikre et prosjekt.Bestill gratis nå!

Registrert ditt riktige navn.
Legg inn din riktige e-postadresse.
Legg inn ditt riktige mobilnummer.
Legg inn et virkelig foretak.

De viktigste funksjonene:

 • Gruppefaktureringer av kontingent og abonnement
 • Automatisk fakturering av nye medlemmer og kunder
 • Fakturering av kurs og konferanser
 • Manuelle enkeltfaktureringer
 • Reskontroføring med import av OCR-filer
 • Utsending av fakturaer i mange formater:
  • Paprifaktura med mulighet for utskrift og send-tjeneste
  • PDF-faktura per e-post
  • eFaktura
  • Avtalegiro
  • Faktura til Min side med kortbetaling
  • Fast trekk fra kredittkort

 

Gruppefaktureringer av abonnement

Fakturering av abonnement kan gjøres for alle kunder eller for ulike organisasjonsenheter. Hver organisasjonsenhet kan ha et unikt kontonummer, fakturanummer, fakturamal og kontingentprodukter. Ved abonnementsfakturering velges hvilken enhet som skal faktureres, og systemet kalkulerer abonnementspris. På dette stadiet er gruppefaktureringen i ordrestatus og nøkkeltallene kan kontrolleres og prosessen kan avbrytes. Når nøkkeltallene er kontrollert, gjennomføres faktureringen. Fakturaene sendes ut i ulike formater som epost, brevpostfaktura og avtalegiro og efaktura til bank. For fagforeninger sendes endringer eller komplette trekklister til arbeidsgivere.
Abonnement beregnes ut fra informasjon om kunden og kontingentproduktene. Denne beregningen kan være basert på alder, arbeidssituasjon, hvor medlemmet er lokalisert mm. Fakturaene sendes som e-faktura, avtalegiro, PDF-faktura i e-post, PDF-faktura i «Min side» eller papirfaktura.

Abonnementsfakturaer kan settes opp med eller uten fakturanummer. Noen kontingentfakturaer er ikke lovpålagt å bruke fakturanummer fordi fakturaen ikke er et legalt krav, men et frivillig medlemskap.

 

Automatisk abonnementsfakturering av nye kunder

Nye medlemskap registrert i Choo eller fra «Min side» blir automatisk fakturert og PDF-faktura blir sendt ut per e-post. Det kan settes opp regler for kontingentstørrelse ut fra dato for registrering.

 

Fakturering av kurs og konferanser

Noen kurs og konferanser er betalbare aktiviteter. For disse aktivitetene blir deltakerne fakturert med faktura i PDF per e-post. Det er også mulig å sette opp direktebetaling med kredittkort før kursbestillingen blir reservert.

 

Manuelle enkeltfaktureringer

Brukere av Choo kan manuelt fakturere medlem eller lokale lag. For å gjøre en manuell faktura må produktet være registrert i Choo. Priser kan bestemmes ved registreringen av fakturaen. Manuelle fakturaer vil kunne sendes som PDF i en e-post eller kunne skrives ut og sendes med brevpost.

 

Reskontroføring med import av filer

Reskontrodelen i Choo Kontingent og faktura gir full oversikt over betalte og ubetalte fakturaer og gir mulighet for å sende ut purringer og fakturakopier. Betalingsstatus oppdateres ved hjelp av KID og OCR. Ved fakturering genereres det et KID-nummer. Dette nummeret vil identifisere betalingen når OCR-filen fra banken blir lastet inn i Choo Kontingent og faktura. For fagforbund som får betaling fra arbeidsgivere, kan det også lastes inn trekkfiler fra flere lønningskontorer.


Choo Kontingent og Abonnement har mange funksjonsmuligheter, og i hver leveranse må det avklares i detalj hvordan kontingent og faktura skal fungere. Kontakt oss om du har spørsmål, vi viser deg hvordan Choo Kontingent og faktura kan løse dine utfordringer!

 


 

Vår tilnærming

Already On har erfaring tilbake til 90-tallet med utvikling av komplekse webbaserte applikasjoner og løsninger. Med årene har kostnadene og teknologibarrierene for å realisere våre kunders mål blitt betydelig lavere. Vi er opptatt av at våre kunder gjør gode bestillinger som sikrer suksess for prosjektet. Dette kvalitetssikrer vi gjennom å arbeide med konseptet og teste hvilke effekter dette skal gi for kundens kunde. Vi er opptatt av brukeropplevelse og investerer mye i å ligge i forkant innenfor dette fagområdet. Det «ytre» må fungere like godt som det «indre» for at en løsning skal gi de effekter og realisere de mål som du som kunde er opptatt av.

 

Hvorfor velge oss

 

img2Mye kompetanse til fornuftig pris

Vi er en kompetent og LEAN organisasjon med over 20 års erfaring. I vår tjenestesammensetning benyttes offshore-kapasitet til programvareutvikling. Vi har et meget kompetent kjerne-team i Norge og et skalerbart og erfarent utviklingsapparat i Sumy. Dette gir veldig mye utviklingsarbeid til meget konkurransedyktige priser.

 

img3UX er vårt fag

Vi investerer mye i å utvikle vår kompetanseplattform innenfor design og brukeropplevelse. Vi har en meget sterkt fagledelse rundt UX i Norge og yter rådgivning for definering av målgrupper, budskap, innholdsarkitektur og designrammeverk. I UX-arbeidet benyttes brukertesting som et sentralt verktøy for å sikre brukervennlige applikasjoner.

 

modulFerdige moduler

Vi benytter åpen kildekode-teknologi. Gjennom standard programvare og moderne utviklingsrammeverk har vi utviklet en rekke delapplikasjoner som gjenbrukes i andre prosjekter. For å effektivisere utviklingsarbeidet tilstreber vi å bruke ferdigutviklede komponenter som en del totalprosjektet.

 

img1Prosjektmetodikk

Vårt utgangspunkt er alltid kundens kunde og hvilke effekter prosjektet skal gi. Vi benytter «Business Analyst» for å sikre at vi har en krystallklar oppfatning av hva som skal utvikles.
Ved hjelp av skisser etablerer vi klarhet i hva som skal oppnås. I første omgang opererer vi med skisser på papir. Senere i prosjektet arbeider vi med elektroniske skisser og brukertester av disse slik at kunden samt kundens kunde og resten av prosjektteamet har en felles oppfatning av hva som skal leveres. Agile Scrum benyttes som prosjektmetodikk i majoriteten av våre prosjekter. Les mer om vår metodikk her.

Ring +47 21 42 06 00 Direkte til kunderådgiver

Klar til å diskutere prosjektet ditt?

KONTAKT OSS!
Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input