Big data

Sammen med stadig flere av våre kunder arbeider vi med interne eller eksterne data kilder som skal omsettes til verdi for våre kunders kunder. Dette er et sterkt voksende behov og vi har en egen avdeling som har spesialisert seg innenfor dette området.

Big data

Innføring i hva du kan gjøre for å sikre et prosjekt.Bestill gratis nå!

Registrert ditt riktige navn.
Legg inn din riktige e-postadresse.
Legg inn ditt riktige mobilnummer.
Legg inn et virkelig foretak.

Hva er Big Data?

Big data er et populært begrep for å beskrive den voldsomme veksten av bade strukturert og ustrukturerte data i vårt samfunn. Vår evne til å bruke de i fornuftige sammenhenger har økt betydelig de siste årene. Big Data kan være svært viktig i både din forretning og for en rekke samfunnsmessige formal.


Hvorfor?

Big Data kan gi mange meget spennende analyser, og kan benyttes til prediksjon eller kan selges som råvare til andre.


Hvor kommer dataene fra?

Det er mange faktorer som fører til økt volum av data. Mange års transaksjons data, ustrukturerte data fra sosiale medier, maskin til maskin data, etc. I svært mange bransjer er det høy fokus på å ta ut konkurranse fortrinn fra Big data. Et eksempel er oljebransjen, hvor mange stiller seg spørsmålet om kanskje Big Data er den nye olje.

Data kommer i en rekke ulike formater. Strukturerte numeriske data, applikasjonsdata, e post, finansielle transaksjoner, netthandel, etc. Vi kan hjelpe deg med å vurdere om dette skal omsettes i en forretningsverdi for din bedrift.

 

 


 

Vår tilnærming

Already On har erfaring tilbake til 90-tallet med utvikling av komplekse webbaserte applikasjoner og løsninger. Med årene har kostnadene og teknologibarrierene for å realisere våre kunders mål blitt betydelig lavere. Vi er opptatt av at våre kunder gjør gode bestillinger som sikrer suksess for prosjektet. Dette kvalitetssikrer vi gjennom å arbeide med konseptet og teste hvilke effekter dette skal gi for kundens kunde. Vi er opptatt av brukeropplevelse og investerer mye i å ligge i forkant innenfor dette fagområdet. Det «ytre» må fungere like godt som det «indre» for at en løsning skal gi de effekter og realisere de mål som du som kunde er opptatt av.

 

Hvorfor velge oss

 

img2Mye kompetanse til fornuftig pris

Vi er en kompetent og LEAN organisasjon med over 20 års erfaring. I vår tjenestesammensetning benyttes offshore-kapasitet til programvareutvikling. Vi har et meget kompetent kjerne-team i Norge og et skalerbart og erfarent utviklingsapparat i Sumy. Dette gir veldig mye utviklingsarbeid til meget konkurransedyktige priser.

 

img3UX er vårt fag

Vi investerer mye i å utvikle vår kompetanseplattform innenfor design og brukeropplevelse. Vi har en meget sterkt fagledelse rundt UX i Norge og yter rådgivning for definering av målgrupper, budskap, innholdsarkitektur og designrammeverk. I UX-arbeidet benyttes brukertesting som et sentralt verktøy for å sikre brukervennlige applikasjoner.

 

modulFerdige moduler

Vi benytter åpen kildekode-teknologi. Gjennom standard programvare og moderne utviklingsrammeverk har vi utviklet en rekke delapplikasjoner som gjenbrukes i andre prosjekter. For å effektivisere utviklingsarbeidet tilstreber vi å bruke ferdigutviklede komponenter som en del totalprosjektet.

 

img1Prosjektmetodikk

Vårt utgangspunkt er alltid kundens kunde og hvilke effekter prosjektet skal gi. Vi benytter «Business Analyst» for å sikre at vi har en krystallklar oppfatning av hva som skal utvikles.
Ved hjelp av skisser etablerer vi klarhet i hva som skal oppnås. I første omgang opererer vi med skisser på papir. Senere i prosjektet arbeider vi med elektroniske skisser og brukertester av disse slik at kunden samt kundens kunde og resten av prosjektteamet har en felles oppfatning av hva som skal leveres. Agile Scrum benyttes som prosjektmetodikk i majoriteten av våre prosjekter. Les mer om vår metodikk her.

 

Ring +47 21 42 06 00 Direkte til kunderådgiver

Klar til å diskutere prosjektet ditt?

KONTAKT OSS!
Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input