Webapplikasjon og webportal

«Kjært barn mange navn». Vår definisjon er at en webapplikasjon er et samlebegrep for å løse en rekke ulike forretningsbehov. Det kan være interne prosesser som fakturering, timeføring, etc., eller mer eksternt rettete systemer som for eksempel et garantihåndteringssystem for en hel verdikjede. En webprotal har en overordnet funksjon som markeds eller e-commerce kanal for din virksomhet. Uansett kompleksitet er metodikk, brukeropplevelse og teknologivalg det samme.

Webapplikasjon og webportal

Innføring i hva du kan gjøre for å sikre et prosjekt.Bestill gratis nå!

Registrert ditt riktige navn.
Legg inn din riktige e-postadresse.
Legg inn ditt riktige mobilnummer.
Legg inn et virkelig foretak.

 

Hva er en kompleks webapplikasjon?

En kompleks webapplikasjon er en applikasjon som inneholder store datamengder, har mange brukergrupper, utfører avanserte beregninger eller er integrert med flere datakilder. Komplekse webapplikasjoner er ofte virksomhetskritiske, det vil si viktige i daglig virke og avgjørende for at du skal nå dine forretningsmål. Mange konsepter bør utvikles for å være tilgjengelig for interne eller eksterne bruker via moile enheter. En app produsere og godkjennes av Google Play eller AppStore fra Apple. Begge plattformene er tilrettelagt for mobile enheter. En app må godkjennes av de respektive selskapene og man mister derfor en del «kontroll» over hva man kan lage og hvordan man skal utvikle det. Å velge mellom en app og en web applikasjon er ett spørsmål om hvem du skal nå og hva du skal oppnå. En app gjør også at du får tilgang til en del av telefonens standard funksjoner.

 

Eksempler på komplekse webapplikasjoner:

  • Faktureringssystem med mange fakturakanaler
  • Medlemssystem med avansert hierarki
  • Kurs- og konferansesystem med selvbetjent påmelding
  • E-handelssystem med avanserte søk og filtreringer


For å kunne utvikle komplekse webapplikasjoner på en profesjonell måte starter vi i den konseptuelle prosessen der problemer blir belyst og løsninger drøftes. Vi utfører også analysering av innhold og funksjoner, skissering av wireframes og mockups, teknisk spesifikasjon, design av brukergrensesnitt, koding og testing.
Få å være i stand til å levere komplekse og store web-prosjekter er en solid metodikk for utvikling og prosjektstyring avgjørende. Already On bruker Offshore kapasitet i alle våre prosjekter. Dette setter strenge krav til en tydelig metodikk og avklarte ansvar og oppgaver i prosjektet.

Vi bruker elementer fra Scrum for utviklingsarbeidet og deler av PMI for prosjektstyring. Som verktøy og kommunikasjon mellom kunde, prosjektledere og utviklere bruker vi RedMine.

 

Teknologi

Vi jobber med mange typer web-teknologi. Her er noen av dem: PHP frameworks: Symfony, Yii, Nooku. Andre web-teknologier: HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX, PHP5, OOP, Design Patterns, MySQL, Subversion, Mercurial, HTML, CSS, Joomla! CMS, Magento, eCommerce, Mootools, Twitter Bootstrap, PayPal, GoogleCheckout, Moneybookers, Authorize.net LinkPoint integration. Zend Framework. Apps for plattformene iOS og Androit utviklet i Titan. Automaiserte tester.

 

Webportal

En webportal kan også være kompleks og omfattende, og kategoriseres som en webapplikasjon. Det som kjennetegner en web portal er at den har en tydelig ekstern funksjon. Den skal hjelpe deg å nå dine kunder og være viktig for å kanalisere inn forretningsmuligheter, effektivisere, gi økt kundetilfredshet, sikre synlighet når noen søker på dine produkter på Google eller andre områder som representerer en verdi.

 

Brukeropplevelse

I alle våre prosjekter er vi opptatt av å levere webapplikasjoner med god brukervennlighet (usability). Med god brukervennlighet mener vi applikasjoner som er:

  • Enkle å lære og forstå
  • Effektive å bruke
  • Enkle å huske fra gang til gang
  • Gode til å veilede brukerne når de har gjort feil eller når det er noe applikasjonen ikke kan gjøre
  • Tilfredsstillende å bruke.


"Å gjøre ALT synlig er bra når du bare har tjue objekter å vise. Når du har tjue tusen, skaper det bare forvirring."
Don Norman , forfatter av boken "The Design of Everyday Things"

I prosjekter vi gjennomfører, har vi fokus på retningslinjer for brukervennlighet, de siste trender innen brukervennlighet og design, og av å gjøre brukertesting for å avklare hvordan brukeropplevelsen er for de som skal bruke applikasjonen.

 

 


 

Vår tilnærming

Already On har erfaring tilbake til 90-tallet med utvikling av komplekse webbaserte applikasjoner og løsninger. Med årene har kostnadene og teknologibarrierene for å realisere våre kunders mål blitt betydelig lavere. Vi er opptatt av at våre kunder gjør gode bestillinger som sikrer suksess for prosjektet. Dette kvalitetssikrer vi gjennom å arbeide med konseptet og teste hvilke effekter dette skal gi for kundens kunde. Vi er opptatt av brukeropplevelse og investerer mye i å ligge i forkant innenfor dette fagområdet. Det «ytre» må fungere like godt som det «indre» for at en løsning skal gi de effekter og realisere de mål som du som kunde er opptatt av.

 

Hvorfor velge oss

 

img2Mye kompetanse til fornuftig pris

Vi er en kompetent og LEAN organisasjon med over 20 års erfaring. I vår tjenestesammensetning benyttes offshore-kapasitet til programvareutvikling. Vi har et meget kompetent kjerne-team i Norge og et skalerbart og erfarent utviklingsapparat i Sumy. Dette gir veldig mye utviklingsarbeid til meget konkurransedyktige priser.

 

img3UX er vårt fag

Vi investerer mye i å utvikle vår kompetanseplattform innenfor design og brukeropplevelse. Vi har en meget sterkt fagledelse rundt UX i Norge og yter rådgivning for definering av målgrupper, budskap, innholdsarkitektur og designrammeverk. I UX-arbeidet benyttes brukertesting som et sentralt verktøy for å sikre brukervennlige applikasjoner.

 

modulFerdige moduler

Vi benytter åpen kildekode-teknologi. Gjennom standard programvare og moderne utviklingsrammeverk har vi utviklet en rekke delapplikasjoner som gjenbrukes i andre prosjekter. For å effektivisere utviklingsarbeidet tilstreber vi å bruke ferdigutviklede komponenter som en del av totalprosjektet.

 

img1Prosjektmetodikk

Vårt utgangspunkt er alltid kundens kunde og hvilke effekter prosjektet skal gi. Vi benytter «Business Analyst» for å sikre at vi har en klar oppfatning av hva som skal utvikles og hvilke mål som skal nås.
Ved hjelp av skisser etablerer vi en omforent oppfatning av hva som skal oppnås. I første omgang opererer vi med skisser på papir. Senere i prosjektet arbeider vi med elektroniske skisser og brukertester av disse slik at kunden samt kundens kunde og resten av prosjektteamet har en felles oppfatning av hva som skal leveres. Agile Scrum benyttes som prosjektmetodikk i majoriteten av våre prosjekter. Les mer om vår metodikk her.

 

 

Ring +47 21 42 06 00 Direkte til kunderådgiver

Klar til å diskutere prosjektet ditt?

KONTAKT OSS!
Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input