October 7, 2022

Hva er ESCO?

Skjermbilde av brukergrensesnittet i Vimeo Livestream-integrasjonen

ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) er den europeiske klassifiseringen av ferdigheter, kompetanser og yrker.

ESCO fungerer som en "felles språk" som beskriver, identifiserer og klassifiserer yrker og ferdigheter som er relevante for EUs arbeidsmarked, utdanning og opplæring.
Disse konseptene og relasjonene mellom dem kan forstås av elektroniske systemer som gjør det mulig for ulike nettplattformer å bruke ESCO for tjenester som:

  • kompetansekartlegging
  • kompetansebygging
  • kompetansehevende aktiviteter

Bruk av ESCO-standarden i virksomheten kan hjelpe ansatte, HR medarbeidere, ledere og kursansvarlige til å forstå hvilke ferdigheter arbeidstakerne skal ha. Kompetansekartlegging er avgjørende for å gi de ansatte gode utviklingsplaner og tilpasse kompetanse aktiviteter til den ansattes behov og ønsker, slik at arbeidstakerne er godt skikket til å håndtere morgendagens oppgaver og utfordringer.

Kompetanseutvikling innenfor virksomhetens fagfelt sørger for at virksomheten i større grad er oppdatert og bedre beslutninger kan tas for verdiskapning.
Ettersom arbeidsmarkedet utvikler seg, øker også behovet for å lære nye ting. Derfor er evnen til å oppdatere kunnskapen vår stadig viktigere. Det arbeidstaker lærte i går kan være utdatert informasjon i morgen.

Systemet gir yrkesprofiler som viser sammenhenger mellom yrker, ferdigheter, kompetanser og kvalifikasjoner.
ESCO er utviklet i et åpent IT-format, er tilgjengelig for bruk gratis av alle.

ESCO v1.1.1, en ny mindre oppdatert versjon, er resultatet av en datadrevet kvalitetsgjennomgang av databasen og av tilbakemeldingene gitt av medlemsstatene, og er fokusert på to hovedmål:

  • opprettholdelse av ESCO-ferdighets hierarkiet
  • kvalitetsgjennomgang av oversettelser av yrker og ferdighetsbegreper.

Hvis AO-plattformen kombineres med ESCO-standarden har virksomheter muligheten til å implementere hvilke yrker og ferdigheter som kan brukes i kompetansebygging og læreplan og lage mer rettet kurs for deltakere.

Lær mer om AO

Hvilke funksjoner bør du vite om i et LMS og en læringsplattform?

Funksjoner AO?
arrow
ao lms dame

Siste innlegg