Vi hjelper din virksomhet med kompetansebygging

Sammen med våre kunder har vi laget et fremtidsrettet digital plattform for kompetansebygging.

123

Suksessoppskriften...

Hemmeligheten vår ligger i en dyp forståelse av balansen mellom brukerbehov, teknologisk mulighetsrom og kompetanseutvikling. For å lykkes er det viktig at samspillet mellom disse fungerer. Vi hjelper virksomheter med å forstå kompetansebehov, og hvordan ta i bruk teknologi for å møte behovene.

123

AO-plattformen er utviklet i samarbeid med virksomheter som lever av kompetansebygging

For å møte behovene som oppstår i kompetansebygging hos virksomheter har vi gjort oss mange erfaringer, laget løsninger og funksjoner over tid for å sikre best mulig brukervennlighet for administratorer og brukere.

roadmap

Siden vi begynte vår reise med kompetansebygging har vi utviklet i samarbeid med våre kunder løsninger og tjenester som har blitt brukt til kompetansebygging både intern og eksternt. Ved et strategisk og målrettet fokus på kompetanse har vi satt søkelys på å øke virksomheters måloppnåelse og verdiskapning ved hjelp av riktig verktøy.

Vi har jobbet tvers over bransjer og samlet erfaringer og kompetanse i AO-plattformen for å hjelpe virksomheter med kompetansebygging. Vi hjelper virksomheter med deres mål for kompetanseutvikling og kan dekke nåværende og fremtidige behov for kompetansebygging og kartlegging.  

Økt kompetanse skaper trivsel

I løpet av 8 år har vi vokst til en gjeng på 70 ansatte, som teller utviklere, designere, teknologer og problemløsere. Med fokus på kompetansebygging øker trivselen blant ledere og ansatte.

123
pic 1
123
1123
pic
123

Alle våre kunder har fått en eventyrlig skalerbarhet gjennom digitalisering av sine behov for kompetansebygging, inkludert en smartness som faktisk forandrer virksomheten littebitt.


HR og kartlegging

Vi har laget verktøy for HR-ledelse, samt avanserte personlighetstester som blant annet brukes i ansettelsesprosesser og til kartlegging av menneskelige ressurser på arbeidsplassen.

geometrywoman with laptop

Klima og bærekraft

Vi har over tid utviklet flere HR-systemer med fokus på bærekraftig utvikling og klima. Innenfor bærekraft har vi også laget software som automatiserer prosesser i oppdrettsnæringen ved bruk av AI og undervannskameraer.

klimaorange geometry

Organisasjonsstyring

AO-plattformen inneholder register over personer, organisasjonsenheter og virksomheter. Systemet er laget for å gi muligheter for å ivareta en organisasjons unike struktur. AO-plattformen ivaretar også organisasjonens kontakter, deltakere, arbeidstakere og deres interesseområder.

geometryteam