Bestill e-bok

emoji
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

March 12, 2021

Hva er status på digitalisering i offentlig sektor?

Hva har offentlig sektor allerede gjort? Hvilke utfordringer og endringer står offenlig sektor midt oppi? Digitaliseringspådden har fått besøk av Rune Hjortdahl fra Vivento som digitaliserer i offentlig sektor.


Jens Christian Bang

CEO at Already On

Siste innlegg