May 19, 2023

~ 6 min lesing

Hvordan opprette kurs i LMS og læringsplattformen AO

Skjermbilde av brukergrensesnittet i Vimeo Livestream-integrasjonen

Opprett engasjerende kurs- og konferansesider som tiltrekker ansatte og kunder. Vi viser deg hvordan du lager innbydende kurs i AO.

Bruksområder

AO læringsplattform og LMS er en funksjonsrik løsning for kurs, video-strømming og e-læring, og gir deg muligheten til å opprette og administrere aktiviteter og arrangementer på en enkel og intuitiv måte.

Foretrekker du å se video?

I denne videoen vil vi vise deg hvordan du kan opprette en kompetanseaktivitet i AO læringsplattform, fra å velge aktivitetstypen til å publisere aktiviteten for dine deltakere.

For deg som foretrekker å lese

Type kurs

lag ny aktivitet
Valg av type aktivitet, kurs, konferanse eller e-læring.

Først setter du rammene for hva slags aktivitet du ønsker å opprette. Disse valgene er retningsgivende for hvordan du lager aktiviteten.

Her er valgene du gjør:

 • Betalt eller gratis aktivitet
 • Fysisk, video-strømming (streaming) eller e-læring
 • Aktivitet som krever påmeldinger eller bare åpen drop-in

Aktivitetsinformasjon

design av kurssiden i LMS
Nøkkelinformasjon med bilder og beskrivelser.

Dette er dem morsomste delen av å opprette aktiviteten. Nå kan du designe en attraktiv kursbeskrivelse med aktivitetsnavn, kort beskrivelse (ingress) og beskrivelse (brødtekst). Dersom du har mange kurs og aktiviteter er det en fordel å ha kort beskrivelsene i omtrent samme lengde, da se det fint ut i kurskatalogen. I beskrivelsen har du en rekke verktøy for å gjøre aktiviteten lettlest og attraktiv. Bruk punktlister, skrifttyper, bilder, videoer. Alt som kan embeddes kan legges inn her, det vil si at hvis du har en podcast eller et e-læringskurs i embeddformat, også kalt "iframe", kan du legge det ut her.

Du kan også laste opp dokumenter som blir tilgjengelig for deltakeren ut fra påmeldingsstatus:

 • Alle har tilgang
 • Påmeldte har tilgang
 • Deltakere har tilgang
 • Påmeldte og deltakere har tilgang

Videre registrerer du når og hvor arrangementet skal være, deltakerinnstillinger, kontaktperson, no-show avgift og kursbevis eller diplom.

Målgruppe

Målgrupper for kurs og arrangement i LMS
Målgrupper

Da er det på tide å bestemme hvem aktiviteten er til for. I AO finnes det en individ-database (CRM) der du kan lagre tusenvis av kunder, deltakere eller ansatte. Bland disse personene kan du velge ut hvem som skal på hvilket kurs eller arrangement. Her er det flere valg som kan gjøres. Du kan velge at et kurs er synlig og mulig å melde seg på for en målgruppe, men at målgruppen ikke skal motta e-post. Eller at kurset skal synes, men ikke være mulig å melde seg på for alle. Her ser du mulighetene du har

 • Hvem som kan se aktiviteten i sin personlige kurskatalog
 • Hvem som får lov til å melde seg på
 • Hvem som skal motta invitasjon per e-post

Du kan være selektiv og treffsikker på hvem som skal kunne være med på aktiviteten. Her er parameterne du kan spille på:

 • Abonnementstype. Dersom du har kunder eller medlemmer med et spesielt abonnement kan disse velges
 • Organisasjonsenhet. Hvilken del av organisasjonen som kan delta bestemmes her. AO kan ha det samme organisasjonshierarkiet som det du har i HR-systemet eller CRM-systemet fra før.
 • Tagger eller emne-knagger. Personer i individ-databasen kan merkes med tagger, disse taggene kan brukes som utvalgskriterier for hvem som skal kunne delta på aktiviteten
 • Ekskludering av personer som har deltatt på aktiviteter og aktivitetskategorier tidligere. På denne måten kan du kombinere flere selekteringskriterier med noen kriterier minus andre kriterier

Mens du jobber med selektering kan du se hvor mange du har fått med i målgruppen

antall personer som blir invitert
Antall personer i målgruppen

Betaling, priser og fakturering

produkter som skal faktureres ved påmelding i LMS og læringplattform
Betalte aktiviteter

Du kan ta betalt for aktivitetene og kursene. Dersom du tilbyr kurs til kunder, partnere eller andre økonomiske enheter i virksomhet er dette være nyttig. Aktiviteten kan opprettes med obligatoriske og valgfrie produkter. Obligatoriske produkter er f.eks. kursavgiften som alle må betale for å kunne delta. Kurset kan rabatteres med rabattkoder, early bird priser eller medlemsrabatter. På den måten kan du i stor grad bestemme hvem som skal betale hvilken pris for kurset.

Du kan også tilby tilleggsprodukter der deltakeren selv bestemmer hvilke tilleggsprodukter de vil kjøpe. Dette kan være kursmateriell, hotellopphold, mat, parkering, transport, osv. For mange av disse produktene vil det være forskjellige MVA-satser. Dette kan du sette opp per produktgruppe slik at kursadministrator ikke trenger å ta stilling til dette.

Faktureringen kan kobles til en av flere fakturautstedere. Dvs. at konsern eller organisasjoner med flere organisasjonsnummer og faktureringsenheter kan utstede fakturaer fra flere fakturautstedere. Hver fakturautsteder har sin egen fakturamal, fakturaserie, fakturakanal, rapporter, og kontonummer.

Fakturaene kan også være koblet til et kostnadssted og et prosjektnummer.

Påmeldingsinstillinger og påmeldingsskjema

Detaljer i påmeldingsinstillinger i LMS og læringsplattform
Påmeldings nnstillinger og påmeldingsskjema

Her kan parameterne for aktiviteten settes på en detaljert nivå. Det er ikke alltid nødvending å endre på disse verdiene, men det er fint å ha muligheten. Her er innstillingene du kan gjøre:

 • Påmeldingsfrist
 • Avmeldingsfrist
 • Automatisk deltaker-godkjenning
 • Dato for automatisk fakturering. Fakturering kan skje når personen melder seg på eller til en fastsatt tid etter påmeldingen
 • Eksternt påmeldingsskjema. Dette brukes om du bruker eksterne kursleverandører og ansatte eller kunder må melde seg på gjennom deres påmeldingssystem
 • Påmeldingskjema med ekstrainformasjon fra deltakeren. Dette skjemaet kan bygges opp med avhengigheter og koblinger til produkter

Automatisk utsending av e-poster

rettighetsstyring av arrangementet og aktiviteten i LMS og læringsplattform
Utsending av e-poster

For å fylle opp kurs og aktiviteter med glade og fornøyde deltakere er denne delen av læringsplattformen viktigst. Her genereres e-post invitasjonen og alle andre oppfølgings-e-poster. For hver aktivitet kan du velge ønsket avsenderadresse. E-postmalenes innhold bestemmer du som superadministrator på et overordnet nivå. For hvert enkelt kurs kan du justere e-postmalene. Her er de automatiske meldingene som går ut til deltakerne:

 • Kursinvitasjon til deltakere
 • Aktivitetspåminnelse
 • E-post til deltakere om overføring til annet kurs
 • Beskjed for endring av kursstatus - Meldt på
 • Beskjed for endring av kursstatus - Venter på godkjenning
 • Beskjed for endring av kursstatus - Avregistert
 • Beskjed for endring av kursstatus - Venteliste
 • Beskjed for endring av kursstatus - Deltatt
 • Beskjed for endring av kursstatus - Slettet
 • Beskjed for endring av kursstatus - Ikke fullført
 • Kursbevis
 • Kursvideo-påminnelse for kursansvarlig / ansvarlig
 • Påminnelse: kursvideo strømming til deltakere
 • Varsel om ny aktivitet med betaling

AO sparer deg som kursadministrator for mye arbeid og deltakerne får de meldingene de trenger. Hver enkelt mal kan skrives med "plassholdere" eller fletting. Dvs. at du kan legge inn en kode for å f.eks. fornavn. I malen kan de se slik ut:

Kjære {{mbr_firstname}}, velkommen til kurset {{course_name}}.

For deltakeren vil det så slik ut:

Kjære Kari, velkommen til kurset HMS for ledere.

Du kan også sette opp en signatur som gjelder for alle e-postmalene.

Rettigheter og koblinger

publisering av arrangement og kurs i LMS og læringsplattform
Rettigheter og koblinger

Nå har vi kommet til siste steg før publisering av aktiviteten. Nå kan du sette rettigheter for kurset. Har du en foredragsholder eller foreleser som skal kunne se hvor mange som er påmeldt kan hun legges til her. Personen kalles aktivitet ansvarlig og kan ha følgende rettigheter:

 • Kurs - Lesetilgang
 • Kurs - Redaktør
 • Kurs - Administrator

På samme side finner du også lenken til registreringsiden for denne aktiviteten og muligheten til å sammenkoble aktiviteter.

Trykk Publiser og aktiviteten er LIVE!

Dersom du synes det var mange steg finnes det noen snarveier. Hvis du allerede har laget et kurs som du vil bruke som mal kan du kopiere og justere dette kurset. Mange av parameteren kan du ofte beholde som de er, og da er det bare å klikke neste > neste > neste.

Ferdig publisert

kursside, påmeldingsside, invitasjon for påmelding i LMS og læringsplattform
Aktiviteten ferdig publisert

Slik kan kurset ditt se ut i løpet av et par minutter. Da er det bare for deltakerne å melde seg på. Som kursadministrator kan du følge med på deltakerlisten for å se hvor mange det blir.

Aktiviteten publisert i kurskatalogen

Kurskatalog og kursoversikt for aktiviteter og arrangementer i LMS og læringsplattform
Kurskatalog i AO LMS og læringsplattform

Slik vil kurs og konferanser vises i en kurskatalog. Hvis du er logget inn vil du se de som er tilpasset deg. Dersom du ikke er logget inn vil du se alle som er merket som "public".

Les også om hvordan du melder deg på kurs

Så enkelt er det! Vil du vite mer om AO læringsplattform? Kontakt oss på 92055411 eller post@alreadyon.com.

Jens Christian Bang

CEO at Already On

Lær mer om AO

Hvilke funksjoner bør du vite om i et LMS og en læringsplattform?

Funksjoner AO?
arrow
ao lms dame

Siste innlegg