September 19, 2022

Hvorfor er kompetanseutvikling viktig?

Skjermbilde av brukergrensesnittet i Vimeo Livestream-integrasjonen

Hvorfor skal virksomheter trene og lære opp arbeidstakerne? Hvordan skal det gjøres?

Hvorfor skal man fortsette med læring?

"Kompetanseutvikling er helt sentralt for å være relevant og sikre sin posisjon i markedet".

Hvorfor skal man samle kompetanseutvikling?
Ved å samle kompetansen i en digital plattform klarer virksomheten å ta ut riktige rapporter og analyser. Innsikt og oversikt over erfaringer og kompetanse til ansatte er sentralt.

Jens Christian Bang presenterer skjermbilder fra AO-plattform og forteller hvordan læring gjennomføres digitalt gjennom forskjellige kompetanse aktiviteter.

Tilby riktig kurs til riktige personer med verktøy som er laget for det. Det kan være fagområder, lokasjon og tidligere tatt kurs. Effekten av riktig digital verktøy skapes mye verdi for virksomheten og mulighet for eksempel automatisk tildeling av kursbevis eller sertifikater for deltakelse av aktiviteter forbedrer arbeidsprosesser.

Hvis virksomheter ønsker å bruke for eksempel SCORM og xAPI kan virksomheter få full oversikt over progresjonen i digitale kurs som de ansatte tar.

AO-plattform er også integrert med Vimeo for å tilby streaming aktiviteter for å engasjere deltakerne på best mulig mulig.

Les mer om kurspåmelding og kompetanseaktiviteter i AO-plattform.

Jens Christian Bang

CEO at Already On

Lær mer om AO

Hvilke funksjoner bør du vite om i et LMS og en læringsplattform?

Funksjoner AO?
arrow
ao lms dame

Siste innlegg