October 11, 2022

Quality Norway

Skjermbilde av brukergrensesnittet i Vimeo Livestream-integrasjonen

Quality Norway er et sekretariat og kurs- og konferansearrangør for KranTeknisk Forening (KTF), Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) og Norsk Forening for Vedlikehold (NFV), Tavle Foreningen, Brannfaglig Fellesorganisasjon, Logma og LCC Forum. Quality Norway har planlagt kurs og konferanser siden 1995 og lever for å levere den beste kurs og konferanse opplevelsen i Norge. De har ca. 170 arragementer hvert år

AO-plattform er det viktigste systemet Quality Norway har!

"AO-plattformen er vårt produksjonssystem"                                                                                                                                              - Arild Nybø, Daglig leder

Selskapet er en av Norges største virksomheter for kurs, konferanser og arrangementer og har også ett av landets beste tilbud på kurs og konferanser med høyt faglig innhold og høy kvalitet. De har som mål å være en kreativ kraft for eierforeninger, tilknyttede selskaper og norsk økonomi. Deres styrke er deres lange og brede tverrfaglige erfaring. De bruker kunnskapsdeling og nettverksbygging for å øke verdien for sine eiere og kunder.

Quality Norway bruker AO-plattformen til:

 • Kurs
 • Registeringer
 • Påmeldinger
 • Administering
 • Godkjenning av deltakere
 • Informasjon før kurs
 • Fakturering
 • Oppfølging etter kurs
 • Kurs spesifikasjoner
 • Priser og produkter
 • Informasjonskampanjer
 • Tilgang til dokumentasjon
 • Minside funksjonalitet
 • Reskontro
 • Integrasjon mot bank

"Arbeidsflyten, kurs administrasjon, fungerer med bedre flyt og er mer sømløst.
Mye automatikk i deler av arbeidsprosessene"
                                                                                                                                                - Arild Nybø

Ved å være en ledende entreprenør i bransjen med klare visjoner og mål, er Quality Norway fremsynte, løsningsorienterte, nysgjerrige og samarbeider med mange aktører i bransjen. Fra å levere mye fysiske kurs før, leverer de i dag 100% digitale kurs via AO-plattformen. Quality Norway har lang erfaring i å utvikle, selge og gjennomføre kurs og konferanser. Høyt faglig innhold, dyktige og motiverende forelesere og profesjonell gjennomføring er avgjørende.

Alt arbeidet til Quality Norway knyttet til kurs og konferanse foregår i AO-plattform.

Quality Norway tilbyr tjenester som:
Sekretariatstjenester
Medlemsservice - Styrearbeid - Operativ ledelse - Økonomi- og finansstyring, regnskap og revisjon - Prosjektledelse - Salg og markedsføring - Etablering og drift av hjemmesider og sosiale medier

Kurs og konferanser
Drift av kompetansegrupper - Utvikling og etablering av arrangement - Organisering, markedsføring og gjennomføring av kurs, seminarer og konferanser - Personlig oppfølging

"Hvis du ønsker å ha et system som er veldig sømløst, hvor du selv kan bestemme i hvor stor grad du vil automatisere prosessene og hvilket tempo det skal skje, så er AO-plattformen veldig bra"                                                                                                                                                                  - Arild Nybø

Les mer om kurspåmelding og hvor enkelt det er å sette opp kurs i AO-plattform

Lær mer om AO

Hvilke funksjoner bør du vite om i et LMS og en læringsplattform?

Funksjoner AO?
arrow
ao lms dame

Siste innlegg