Fyll opp kursene dine
med betalende deltakere

E-handelsplattform for kurs og arrangementer.
LMS med fakturering

Er kurs og arrangementer en viktig inntektskilde?

Denne artikkelen beskriver funksjonene som er viktig for kursadministrator, regnskapsmedarbeider og deltaker. Kursdeltakere kan enkelt bla i relevante kurs og arrangementer og melde seg og betale.

Kursadministrator

Kursadministrator kan enkelt sette opp kursprodukter med priser og rabatter og får en oversikt over betalinger fra deltakerne.

Regnskapsfører

Regnskapsfører kan registrere kontoer, kostnadssteder, prosjektnummer, opprette MVA-sats og overvåke automatisk reskontroføring.

Deltaker

Deltaker kan enkelt og friksjonsfritt melde seg på og betale for en aktivitet. Det er også mulig å oppgi en annen betaler som arbeidsgiver.

E-handelsfunksjoner i AO

Kursadministrator og regnskapsfører jobber med produkter, prisstrukturer, fakturering, salg, gjennomføring og reskontro for hver enkelt kurs. Her er punktene med netthandel og fakturerings-funksjoner (andre funksjoner finner du under "Kurspåmelding":
folk

Pris- og rabattstruktur

Betalbare kurs kan registreres med ulike rabatter til normalpriso Medlemspris for personer og virksomhetero Rabattkodero Early bird intervaller

Valg av faktureringstidspunkt

Et kurs kan settes til automatisk fakturering ved utsjekk eller etter en gitt periode, slik at fakturagrunnlaget kan kontrolleres før fakturering (dette kan spare ekstraarbeid med kreditering)

Flere fakturautstedere i samme system

For konsern eller flere samarbeidende virksomheter kan systemet håndtere mange fakturautstedere, det vil si at hver virksomhet har sin egn fakturamal, faktura serie og kontonummer

Stort utvalg av fakturaformater og betalingsmetoder

Tilgjengelige fakturaformater er Vipps Regning, EHF, eFaktura, Avtalegiro og papirfaktura med trykk, pakk og porto.

Produktregister

Produktregisteret med kontonummer, produktkategorier, MVA-satser og kostnadssted.

Fakturering av både privatpersoner og virksomheter

Virksomheter mottar fakturaen i EHF-format slik at den automatisk blir importert inn i regnskapssystemet/ERP-systemet

Digital fakturakanal

Utsending av fakturaer går gjennom TietoEvrys Multikanal. Fakturaen blir produsert i formatet EHF og sendes til fakturakanalen. Der velges hvilket format fakturaen skal sendes i videre, f.eks. Vipps eller EHF

Automatisk reskontroføring

Med camt054c-formatet fra banken kan betalinger følges opp automatisk. Camt054c-formatet gir mer informasjon om betalingen enn OCR-filen. Det er også mulig å bruke KID/OCR.

Purring av ubetalte fakturaer

Oppfølging av ubetalte fakturaer og utsending av faktura-kopier kan gjøres i systemet.

Kreditnota-funksjonalitet

Krediter feil-fakturaer og feilbestillinger

Refusjons-funksjonalitet

Noen ganger betaler kunden for mye eller flere ganger, da skal det tilbakebetales og føres

Periodisering av transaksjoner

Regnskapstekniske periodiseringer kan gjøres i systemet. Disse periodene kan låses.

Abonnementsfakturering av individer og virksomheter

Abonnementer og medlemskap faktureres automatisk med faste intervaller.

Eksport og import av økonomiske data

Faktura-informasjon kan sendes stil andre interne systemer som regnskap og ERP.

Automatisk utsendinger av e-post-meldinger

Deltakere blir tilsendt meldinger og statuser og påmeldinger automatisk i systemet.
Vil du lære mer om hvordan du kan fakturere kurs og konferanser?
Bestill demo nå
Marius, fakturaen er sendt til arbeidsgiver
Du er meldt på kurset, velkommen!