November 6, 2023

~ 6 min lesing

170 000 personer i statsforvaltningen kan melde seg på faglige kurs hos DFØ

Skjermbilde av brukergrensesnittet i Vimeo Livestream-integrasjonen

DFØs valg av AO som deres løsning for kursadministrasjon og kompetanseheving har bidratt til å løse utfordringer knyttet til opplæring og kursorganisering for en stor og mangfoldig målgruppe

Problemstilling før anskaffelsen

Før DFØ valgte AO som sin samarbeidspartner, sto de overfor utfordringer knyttet til effektiv kursadministrasjon og kompetanseheving for en stor og mangfoldig målgruppe. Med over 170 000 ansatte i statsforvaltningen og ansatte i statlige foretak, var behovet for å organisere og tilby faglige kurs og kompetanseheving av høy kvalitet betydelig. Den store ansattmassen spredt over ulike geografiske steder i Norge, samt behovet for å gi relevante kompetanseaktiviteter, utgjorde en kompleks oppgave.

Hvordan AO kunne hjelpe

DFØ valgte AO som sin løsning for å effektivisere kursadministrasjon og kompetanseheving for deres ansatte. AO tilbød en helhetlig plattform for å håndtere kurs, nettverksmøter, webinarer, seminarer, konferanser og lignende arrangementer. Denne løsningen støttet deres mål om å levere opplæring med høy kvalitet og relevant innhold til ansatte i hele statsforvaltningen.

DFØs rolle

DFØ, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, har en sentral rolle i den norske statsforvaltningen. De er ansvarlige for økonomistyring, beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt anskaffelser i offentlig sektor. Med en slik sentral rolle og ansvaret for over 90 prosent av statsforvaltningens lønns- og regnskapstjenester, spilte DFØ en nøkkelrolle i å sikre at opplæring og kompetanseheving ble håndtert på en effektiv måte.

Om DFØ

DFØ er statens fagorgan for økonomistyring og har ansvaret for å levere lønns- og regnskapstjenester til en betydelig del av statsforvaltningen. De har også ansvar for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Med kontorer i flere byer i Norge jobber de aktivt for å forbedre og effektivisere prosesser i staten.

Bruk av AO i DFØ

DFØ valgte AO som sin plattform for kursadministrasjon og kompetanseheving. De implementerer AO som er en standard SaaS-tjeneste og integrerer den med eksisterende systemer som Microsoft SharePoint, intranett, økonomisystemet Unit 4 og Link Mobility (SMS gateway). Med denne løsningen kan DFØ håndtere alle aktiviteter mot ulike målgrupper, samtidig som de oppfylte sikkerhetskrav og personvernsbestemmelser i GDPR.

Jens Christian Bang

CEO at Already On

Lær mer om AO

Hvilke funksjoner bør du vite om i et LMS og en læringsplattform?

Funksjoner AO?
arrow
ao lms dame

Siste innlegg