December 1, 2021

~ 2 min lesing

Hva er AI?

Skjermbilde av brukergrensesnittet i Vimeo Livestream-integrasjonen

#AI (Artificial Intelligence) eller kunstig intelligens er allerede en del av vår hverdag, og vil spille en stadig større rolle fremover. Terminologien vil antakelig endres (på samme måte som ingen bruker utrykket EDB lenger) ettersom funksjoner og tjenester knyttet til AI vil oppfattes som en helt naturlig del av våre omgivelser. Jo bedre AI-en virker i systemer rundt oss, jo mer behagelig vil det bli å være menneske..

Definisjon

AI (Artificial Intelligence) eller kunstig intelligens er allerede en del av vår hverdag, og vil spille en stadig større rolle fremover. Terminologien vil antakelig endres (på samme måte som ingen brukeAI er teknologien som gjør datamaskiner (maskinvare og programvare) i stand til å løse samme tankeoppgaver som den menneskelige hjerne. Det er ulike skoler her, men den mest utbredte forskningen vurderer AI på bakgrunn av spørsmål som «hva er intelligens eller logikk?» snarere enn ut ifra hvordan mennesker løser oppgaver.

Oppgavene som løses er logiske slutninger basert på tilgjengelig informasjon. Disse logiske slutningene kan være forhåndsbestemt, gjennom innspill fra mennesker eller slutninger som datamaskinene selv trekker og deretter bygger videre på. Når datamaskinene trekker egne slutninger og bygger videre på dem med nye slutninger kalles det maskinlæring (machine learning).

Fremtiden er her

Et godt eksempel på deep learning er AlphaZero. Basert på en Google-utviklet algoritme, lærte AlphaZero seg (selv) å spille sjakk på fire timer. I desember 2017 slo AlphaZero regjerende sjakkcomputer Stockfish i 100 spill med 28 seiere og 78 remis. Der Stockfish styres av tusenvis av regler utviklet av mennesker, har AlphaZero lært seg dette helt selv.

Denne formen for AI kommer vi til å se mye av i tiden fremover og det kommer til å medføre store samfunnsmessige endringer.

Eksempler på AI som allerede er tatt i bruk kan være:

  • Selvkjørende biler (blant annet fra Tesla, Volvo, Über og Google)
  • Talestyrte datamaskiner (som Google Home, Amazon Alexa og ulike bots)
  • Pasienter kan få stillet diagnoser (som IBMs Dr, Watson)


Se demo av Google Home underholder og doserer med sin kunstige viten.

Disse tjenestene kommer til å bli bedre og mer selvlærende etter hvert. Det forventes at flere yrkesgrupper kommer til å forsvinne og at nye yrker kommer til å dukke opp som følge av denne utviklingen.

Already On samarbeider med Bjørn R. Nygaard i UpWrds om AI. Nygaard forsker ved BIs Masterstudium for Nyskapning og Kommersialisering på bruken av innovasjonsmodeller spesifikt på kunstig intelligens. I sammen hjelper vi bedrifter å ta i bruk AI.

Hvordan skal en virksomhet tilnaeme seg AI?

Først er det viktig å avdekke hvilke oppgaver virksomheten har og hvordan de eventuelt kan digitaliseres. Deretter blir spørsmålet om automatisering og digitalisering av disse oppgavene skal skje gjennom å benytte seg av AI-tjenester som allerede finnes eller om det er bedre å utvikle nye basert på eget behov. Det er selvsagt også mulig å kombinere disse fremgangsmetodene.

Hvilke AI-Tjenester finnes allerede?

Det finnes allerede flere ulike AI-tjenester tilgjengelig, blant annet på skyplattformer som Amazon Web Services (AWS), IBM Dr. Watson, Google Cloud Platform og Microsoft Azure. Typiske eksempler på slike tjenester vil være chat-bots og bildegjenkjennelse.

Her er et eksempel på hvordan Dr. Watson gjennkjenner meg og en alien i et selfie bilde. Alien er kvinne og mellom 50 og 57 år.

Behovsanalyse

En virksomhet kan selv utrede hvordan de kan bruke AI. Dette kan gjøres gjennom brainstorming eller ved bruk av modeller som styrer prosessen, for eksempel «Ten Types of Innovation» av Doblin. Already On har benyttet begge fremgangsmåtene og gjennomført en kombinasjon av både brainstorming og Doblin-modellen.


untitled image
Doblin-modellens "Ten types of innovation" hjelper til å bryte ned de ulike delene i verdikjeden som effektiviseres med AI. Høyreklikk på illustrasjonen og velg "Vis bildet" for å se bedre.

Jens Christian Bang

CEO at Already On

Lær mer om AO

Hvilke funksjoner bør du vite om i et LMS og en læringsplattform?

Funksjoner AO?
arrow
ao lms dame

Siste innlegg