April 30, 2024

~ 6 min lesing

Målgruppestyring av kursdeltakere i AO LMS

Skjermbilde av brukergrensesnittet i Vimeo Livestream-integrasjonen

Målgruppestyring av kursdeltakere i AO LMS sikrer at riktig person deltar i riktig læringsaktivitet. Denne funksjonen er brukervennlig for deltakerne og sikrer at de mottar nøyaktig den informasjonen de trenger for en optimal læringsopplevelse.

Du har e-lærings-filene, men hvordan skal du få deltakere til å melde seg på og gjennomføre kurset?
Se hele prosessen med å håndtere et e-læringskurs fra A til Å i AO.

Denne videoen gir deg en helhetlig gjennomgang av hele prosessen, fra publisering av e-læringskurs og invitasjoner til deltakere, til fristsetting, sporing av resultater og tildeling av kursbevis.

Jens Christian Bang

CEO at Already On

Lær mer om AO

Hvilke funksjoner bør du vite om i et LMS og en læringsplattform?

Funksjoner AO?
arrow
ao lms dame

Siste innlegg