May 6, 2024

~ 6 min lesing

Adobe Captivte - Interaktive oppgaver og quizes - forfatterverktøy for AO LMS

Skjermbilde av brukergrensesnittet i Vimeo Livestream-integrasjonen

Se demo av funksjonene for multiple choice, true & false, matching av ord og fritekstbesvarelse i Adobe Captivate. Oppdag den store fleksibiliteten som Captivate gir for å skape engasjerende og interaktive læringsopplevelser i AO LMS.

AO fungerer med alle forfatterverktøy som følgerbransjestandardene som SCORM og xAPI.

Du har e-lærings-filene, men hvordan skal du få deltakere til å melde seg på og gjennomføre kurset?
Se hele prosessen med å håndtere et e-læringskurs fra A til Å i AO.

Denne videoen gir deg en helhetlig gjennomgang av hele prosessen, fra publisering av e-læringskurs og invitasjoner til deltakere, til fristsetting, sporing av resultater og tildeling av kursbevis.

Jens Christian Bang

CEO at Already On

Lær mer om AO

Hvilke funksjoner bør du vite om i et LMS og en læringsplattform?

Funksjoner AO?
arrow
ao lms dame

Siste innlegg