March 25, 2024

~ 6 min lesing

Automatisk rapportering av studietimer til studieforbund

Skjermbilde av brukergrensesnittet i Vimeo Livestream-integrasjonen

Jobber du effektivt med rapportering til studieforbundet? Mange forbund og foreninger bruker mye tid på manuelt rapporteringsarbeid. Already On leverer fullautomatisert rapportering. Dette gir høyere presisjon og sterkt redusert arbeidsmengde.

Rapportering til Studieforbundene

Omfang av opplæringsvirksomhet i studieforbundene

Studieforbundenes opplæringsvirksomhet i 2022 omfattet 43.312 kurs og 1.187.257 kurstimer, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). For å kvalifisere for støtte, må kursene oppfylle spesifikke kriterier, og rapporteringen av kurs og kurstimer er knyttet til registrerte studieplaner hos studieforbundene. En betydelig del av kursaktiviteten blir rapportert inn av interesseforeninger, fagforbund og opplæringsinstitusjoner. Foreningene og fagforbundene investerer ofte betydelig tid i å føre nøyaktige registre og kvalitetssikre informasjon om deltakere, underviste timer og gjennomførte kurs.

AO automatiserer rapporteringsprosessen

I AO tilbys et effektivt verktøy som automatiserer prosessen hele veien fra oppretting av kurs, påmeldinger og rapportering.

Innrapporterings-grunnlag legges inn per kurs. Her er et eksempel på grunnlaget som skal sendes til Akademisk studieforbund (AKS).

  • AO er en læringsplattform og et påmeldings system der hver kursaktivitet kan kobles til en godkjent studieplan
  • Betalbare kurs blir fakturert deltaker eller en tredjeparts betaler
  • Deltakere blir registrert ved oppmøte eller deltakelse ved e-læring
  • Innen fristen 15. januar genereres rapport til studieforbundet fra AO

AO muliggjør også en smidig sammenkobling av flere kurs som hører sammen (f.eks. del 1 og del 2), slik at de samlede timene oppfyller minimumskravet satt av studieplanene. Dette gir en oversiktlig og effektiv måte å håndtere timeregistreringen på, og forenkler prosessen for foreninger og fagforbund.

Midlene kanaliseres

Tilskuddsberettigede midler kanaliseres fra

SSB fører statistikk som gir innsikt i tilskuddsberettiget kursvirksomhet, inkludert kursnivå, deltakernes kjønn og alder. Måling av kursaktiviteten skjer gjennom antall arrangerte kurs, deltakere og kurstimer.

Finn ut hvordan vi kan hjelpe deg

Vi hjelper flere organisasjoner med å automatisere rutinene for rapportering til studieforbund. Kontakt oss på post@alreadyon.com eller ring 21 42 06 00 så kan vi ta en prat om hvordan du kan få en lettere hverdag.

Jens Christian Bang

CEO at Already On

Lær mer om AO

Hvilke funksjoner bør du vite om i et LMS og en læringsplattform?

Funksjoner AO?
arrow
ao lms dame

Siste innlegg