October 30, 2023

~ 6 min lesing

Din reise mot effektiv kursadministrasjon med AO

Skjermbilde av brukergrensesnittet i Vimeo Livestream-integrasjonen

Sliter du med å håndtere kurs og opplæringsaktiviteter i din organisasjon? Bruker du mye tid på manuelle administrasjonsoppgaver, inkludert deltakeradministrasjon og fakturering? Er opplæringen fragmentert, og deltakelsen er ad hoc, når den burde være mer systematisk og målrettet? Du er ikke alene. La oss se hvordan AO kan hjelpe deg med suksess i ditt arbeid.

Problemene du står overfor i dag

Akkurat nå opplever du store utfordringer knyttet til opplæringsadministrasjon. Du bruker mye tid på manuelle oppgaver, inkludert kurspublisering, deltakeradministrasjon og fakturering. Hvert kurs må publiseres flere steder, hver deltaker må registreres manuelt, og hver faktura må lages og sendes manuelt. Dette er en tidskrevende prosess som kan føre til feil. Opplæringen i organisasjonen din er spredt og ustrukturert, deltakelsen er ad hoc, når den burde være mer systematisk og målrettet. Du opplever utfordringer som:

  • Dine dager er fylt med manuelle oppgaver - tildeling av kurs, oppdatering av deltakerlister, og endeløse runder med rapportering. Disse oppgavene krevde en betydelig mengde tid og energi, og feil var uunngåelige
  • Dobbeltarbeid med publisering av kursbeskrivelser: Å publisere kursbeskrivelser i flere systemer fører til unødvendig dobbeltarbeid.
  • Utfordrende påmeldingsprosesser og manglende oversikt for deltakerne: Deltakerne konfronteres med flere påloggingssteder, noe som fører til frustrasjon. De mangler også oversikt over kurs som passer for dem og har ingen oversikt over tidligere gjennomførte kurs.

kursadministrator har for mange manuelle oppgaver

Konsekvensene av manuelle prosesser

Manuelle prosesser for deltakeradministrasjon og fakturering kan føre til en rekke alvorlige konsekvenser for din virksomhet

  • Feil og forsinkelser: Manuell administrasjon og fakturering er utsatt for feil, noe som kan føre til forsinkede betalinger, ekstraarbeid for regnskap og misforståelser mellom deg og deltakerne. Dette kan også føre til forsinkelser i kursregistrering og gjennomføring.
  • Tidkrevende arbeid: Registrering av deltakere og fakturering tar tid og ressurser som kunne vært brukt mer effektivt på opplæringsinnhold. Dette fører til lavere produktivitet og økt arbeidsbyrde.
  • Tap av potensielle deltakere: De utfordrende påmeldingsprosessene og manglende oversikt kan skremme bort potensielle deltakere som vurderer å delta i organisasjonens opplæringstilbud.
  • Demotiverende arbeidsmiljø: Å jobbe med tunge, manuelle prosesser kan være demotiverende for deg og teamet ditt. Den ekstra byrden med dobbeltarbeid ved publisering, manuelle påmeldingsrutiner og mange steder å logge seg inn kan føre til lavere arbeidsglede og motivasjon. Dette kan påvirke kvaliteten på opplæringen og resultere i demotiverte deltakere og lærere.

Fremtiden med AO som ditt suksess-verktøy

La oss utforske hvordan AO kan bidra til din suksess på arbeidsplassen. Ved å implementere AO vil du forbedre opplæringsnivået og kompetansen i virksomheten samtidig som du øker din egen effektivitet. Dette vil føre til at resten av organisasjonen oppfatter din avdeling som effektiv og moderne. Her er noen av de positive effektene for deg ved bruk av AO:

Effektiv kursadministrasjon

AO tar seg av hele påmeldingsprosessen direkte fra deltakeren. Den tildeler tilgjengelige kursplasser og sender automatisk bekreftelser på e-post. Selv faktureringen håndteres sømløst, enten det er deltakeren selv eller arbeidsgiveren som mottar fakturaen. Dine kollegaer har enkel tilgang til deltakerlister og rapporter direkte fra AO, uten behov for å gå gjennom deg som mellomledd. Dette resulterer i feilfrie prosesser og betydelig tidsbesparelse, samtidig som du unngår forsinkelser og feil.

Publiser til mange portaler fra AO

AO kan effektivt løse utfordringen med å distribuere kursinformasjon til flere portaler ved å dele denne informasjonen med andre plattformer gjennom bruk av åpne API-er og sømløse integrasjoner.

Skalerbarhet

Når du har forbedret effektiviteten ved hjelp av AO, har du samtidig etablert en robust metode for å administrere flere kurs og deltakere uten betydelig merarbeid. Dette gjør det enkelt å skalere opplæringsprogrammene, slik at du kan tilpasse deg organisasjonens vekst og økende behov. Dette gir økt kapasitet for vekst og evne til å tilpasse seg endringer i opplæringskrav.

Fornøyde deltakere i AOs læringsportal

I AO's læringsportal tilbys deltakerne en personlig opplevelse. Her blir de presentert for anbefalte kurs som er nøye tilpasset deres individuelle behov. Deltakerne har enkel tilgang til oversikten over tidligere fullførte kurs, kursdokumentasjon og muligheten til å gjenoppleve tidligere kursopptak, når kurset er filmet. All denne funksjonaliteten er tilgjengelig med en enkel pålogging ved hjelp av Single Sign-On (SSO) og integrasjon med brukerdatabase, noe som gjør det problemfritt for deltakerne å få tilgang til relevant opplæringsmateriale

Du øker arbeidsgleden med hjelp av AO

Ved å implementere mer effektive prosesser gjennom AO, vil både du og teamet ditt oppleve økt arbeidsglede og et forbedret arbeidsmiljø. Dette frigjør tid til å fokusere på oppgaver som direkte gagner deltakerne. Resultatet er meningsfullt arbeid som gjør det både givende og inspirerende å gå på jobb. Et forbedret arbeidsmiljø bidrar til økt stabilitet i arbeidstokken.

Finn ut hva AO vil koste deg!

Jens Christian Bang

CEO at Already On

Lær mer om AO

Hvilke funksjoner bør du vite om i et LMS og en læringsplattform?

Funksjoner AO?
arrow
ao lms dame

Siste innlegg